Bebekler için hazırlanan tamamlayıcı besinlerin büyük bir çoğunluğunu tahıllar oluşturmaktadır ve
bu besinlerdeki nişasta temel karbonhidrat
ve enerji kaynağıdır. Kompleks karbonhidratlar ise insan beslenmesinin vazgeçilmez
bir parçasıdır. Bitkisel besinler nişastanın
yanında posa (nişasta olmayan polisakkaritler) ve lignin de içermektedir. Bu besinler
ince barsakta tamamen sindirilmeden kolona ulaşırlar ve kolondaki mikroflora (anaerobik bakteriler) tarafından fermentasyona uğrarlar. Kolondaki bakteri florası
ve fermentasyon sonucu oluşan kısa zincirli yağ asitleri modeli bebeklik
dönemi süresince değişmektedir. Yapılan çalışmalarda bu besinlerin sağ-
lık için gerekli olduğu gösterilse de çocukların ince barsaklarında ne tür
bir etkilerinin olduğunun tam olarak bilinmediği saptanmıştır.
Prebiyotik olarak adlandırılan oligosakkaritler (özellikle frukto ve galakto oligosakkaritler) bifidobakterilerin üremesini arttırılar. Anne sütünde doğal olarak oligosakkaritler bulunmaktadır ve bu oligosakkaritler ve
diğer kompleks karbonhidratlar kolonik mikroflorayı düzenlerler ve fermentasyon ürünlerinin yararlı biyolojik etkilerinden dolayı prebiyotik etki
gösterirler.
Hem in vivo hem de in vitro olarak tamamlayıcı besinlerin içerdiği ni-
şasta ve diğer kompleks karbonhidratların sindirim fizyolojilerini anlamak
için daha fazla çalışma yapılmasına gerek duyulmaktadır.