Yaşamın ilk iki yılında hızlı
büyüme ve gelişmeden dolayı
süt çocuğunun kilogramı başı-
na düşen enerji gereksinmesi
çok yüksektir. Günde 500 mL
anne sütü alan süt çocuklarda
anne sütü 6 aydan sonra günlük enerjinin %31’ini proteininin %38’ini A vitamininin %45’ini ve C vitamininin %95’ini karşılamaktadır.
Enerji: Anne sütü ile beslenen bebeklerin enerji alımları 6-8 aylık bebekler için 413 kkal 9-11 aylık bebekler için
379 kkal ve 12-23 aylık bebekler için 346 kkal/
gün düzeyindedir. Ancak enerji gereksinmeleri 6-8 aylık bebekler için 682 kkal/gün 9-11
aylık bebekler için 830 kkal/gün ve 12-23 aylık
bebekler için 1092 kkal/gün olarak belirlenmiştir. Böylece bu yaş grubu bebekler için tamamlayıcı besinlerden alınması gereken enerji
miktarları sırasıyla 275 kkal/gün 450 kkal/gün ve 750 kkal/gün’dür. Eksik
olan enerji gereksinmesini tamamlayıcı besinlerden sağlayabilmek için
bu besinler yeterli enerji içeriğine sahip olmalı ve her gün belirlenen sıklıkla bebeklere verilmelidir. Tamamlayıcı beslenmeye geçen bebeklerde
farklı beslenme sıklıkları ve farklı öğün bileşimlerinin toplam günlük enerji
alımına etkisini inceleyen klinik çalışmalarda hem öğünün enerji içeriğinin
hem de öğün sayısının bebeklerin toplam enerji alımlarına etkisi olduğu
gösterilmiştir.