Bebeklerin katı besinlerle beslenme yetenekleri nöromüsküler sindirim boşaltım ve savunma sisteminin olgunlaşması ile ilişkilidir. Altıncı
aydan itibaren bebekler daha güçlü besinleri sindirebilecek mide-barsak ve sinir sistemi gelişimine ulaşmış olurlar. Tablo 1’de bebeklerin tükettikleri besin türlerine göre ilk 18 aydaki gelişimlerine
ilişkin bilgiler verilmiştir.