Büyüyen ve giderek hareket yeteneği artan bir süt çocuğunda altıncı aydan itibaren
sadece anne sütü verilmesi enerji ve besin
ögeleri gereksinmelerini tek başına karşılayamamaktadır. Altıncı aydan sonra başlanan
geçiş besinleri bebeğin anne sütü ile beslenmesinden aile yemeklerine geçişte köprü
görevi görür. Tamamlayıcı beslenmenin uygulanması gereken dönem 6 aydan sonradır.
Altıncı ayda başlanan geçiş besinleri süt çocuğunun değişik tat lezzet
kıvamda besinlere alışmasını sağlarken aynı zamanda yeme işlevi ile ilgili
sinirlerin gelişimine yardımcı olur.