Bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesinin sağlanması uygun besinlerin
verilmesi ile olanaklıdır. Anne sütü ilk 6 ay tek başına yeterli olmaktadır
ancak bu dönemden sonra bebeklerin gereksinmelerini tek başına karşılayamadığı için bebeklerin beslenme programlarına bazı eklemeler yapmak
gerekmektedir. Anne sütünün tek başına süt çocuğunun enerji ve besin
öğeleri gereksinmesini tam olarak karşılamadığı dönemde başlayan ve
diğer yiyecek ve içeceklerin anne sütü ile birlikte verildiği sürece “tamamlayıcı beslenme” adı verilmektedir. Tamamlayıcı beslenme anne sütünden
erişkin birey beslenmesine geçiş dönemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu
dönemde bebek değişik tat lezzet ve yapıda besinlerle tanışır. Tamamlayıcı besinler geçiş besinleri (süt çocuğu için özel hazırlanmış besinler)
ve aile yemekleri (ailenin diğer fertlerinin sofrada tükettiği besinler) olmak
üzere iki grupta incelenmektedir. Tamamlayıcı beslenme ile birlikte emzirmenin sürmesi çocuk sağlığı açısından önem taşımaktadır. Uygun zamanda başlatılan ve kurallara uygun şekilde sürdürülen tamamlayıcı beslenme bebeğin bir yaş civarında aile sofrasındaki yiyecekleri tüketebilecek
olgunluğa ulaşmasını sağlar.
Tamamlayıcı besinlere zamanında başlanmalı besinler yeterli güvenilir ve uygun olmalıdır.