Tüp bebek tedavisi Kimlere yapılır

Kadının fallop tüplerinin tıkalı ciddi derecede hasar görmüş ya da cerrahi olarak alınmış olması durumunda.

Erkekteki ***** sayısı ***** hareketi ve ***** şeklinde bozukluk ve yetersizlik olması ve erkekte ***** tahlilinde hiç ***** hücresi bulunmaması durumunda.

Doğal yoldan çocuk sahibi olmak için girişimde bulunmuş muayene ve incelemelerinde herhangi bir sorun saptanamamış çiftlerin açıklanamayan infertilite durumlarında.

Doğurganlık ilerleyen yaş ile birlikte azalma gösterdiği için ileri kadın yaşı söz konusu olduğunda.

Preimplantasyon genetik tanı uygulaması gereken durumlarda.