TRANSFER SONRASI YAN ETKİLER

Başarı seviyesi yüksek olan bu tedavilerin yan etkileri nadirdir ancak 'yok' değildir. İnfertilite tedavisinin az görülen bununla birlikte önemli yan etkilerinden biri over hiperstimülasyon sendromu dediğimiz yumurtalıkların tedaviye aşırı cevabı sonucu oluşan klinik tablodur.

Modern kısırlık tedavisi yumurtalıkları yeteri kadar uyarabilmek için yüksek miktarlarda hormon kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu tedavi sonrasında birden fazla yumurta oluşmakta ve bu oluşan yumurtalardan önemli miktarlarda hormonlar ve bazı aktif maddeler açığa çıkmaktadır. böbrek bu durumdan etkilenen organlardır. Her türlü yumurtlama tedavisinde OHSS riski vardır. Bu hastalığın önceden bilinmesi mümkün değildir; ancak sıklığı önemli ölçüde azaltılmıştır. Over hiperstimülasyon sendromu şu hastalarda sık görülür: Gençler polikistik over hastalığı olanlar serum östradiol seviyesi yüksek olanlar daha önce OHSS geçirmiş olanlar ve o tedavi döneminde gebe kalanlar...

Bu hastalığın hafif orta ve ağır olmak üzere üç klinik formu vardır.

Hafif formu hastada büyük bir şikayete sebep olmazken orta formunda karın ağrısı bulantı kusma ve ishal görülür. Ağır formunda ise karın ve akciğerde sıvı toplanması kan yoğunluğunun artması hatta şoka kadar giden bir tablo görülebilir. Orta formun görülme sıklığı yüzde 3-6 iken ağır form yüzde 1-2 oranında görülür. Hafif hiperstimülasyon görülen hastalarda gebelik şansının arttığı bilinmektedir. Hastalığın oluşumuyla ilgili pek çok hipotez ortaya atıldı ise de henüz sebebi kesin olarak bilinmemektedir.

Hafif formunda herhangi bir tedavi gerekmezken orta formda hastayı gözlemde tutmak yumurtalık kistlerinin ultrasonla takibi yatak istirahati ve yeterli sıvı alımının sağlanması önemlidir. Ağır formun önlenmesinde insan albumini sıklıkla kullanılan bir ilaçtır ve başarılı sonuçlar vermektedir. Hastalık kendiliğinden iyileştiği için şikayetlere yönelik koruyucu bir tedavi yeterlidir. Hafif form şayet gebelik oluşursa orta hatta ağır forma dönüşebilir.

Çoğu vakada ilaç tedavisi yeterli iken nadiren oluşan komplikasyonlar dolayısıyla cerrahi müdahale gerekebilir. Hekim gerekli görürse hastayı korumak için tedavi dönemini iptal ederek embriyonların sonraki tedavi döneminde kullanılması için dondurulmasına karar verebilir.