4857 sayılı İş Kanunumuzda kadın işçiler için belirli çalışma kuralları konulmuş ve bazı avantajlarda sağlanmıştır. Çalışma süreleri doğum ve doğum sonrası izin süt emzirme izni ve kreş ve yuva sağlanması ile sınırlı olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalışmadıkları günler yıllık izin süreleri hesaplanırken çalışılmış gibi sayılmakta yine çalışma saatleri içinde çocuk emziren kadınların çocuklarına süt vermeleri için belirlenen sürelerde çalışılmış gibi sayılarak kadın çalışanlara avantaj sağlanmış bulunmaktadır.

Bunun dışında bazı alanlarda kadın işçilerin çalışması yasaktır kadının fiziksel yapısı itibarıyla bu kurallar konulmuştur. Örneğin maden ocaklarında kanalizasyon ve tünel inşaatında kadın işçiler çalıştırılamaz.

Yine kadın işçinin evlenmesi halinde evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde istifa etmiş olmak koşuluyla istifaya rağmen kıdem tazminatı talep etme hakkı vardır.

Doğum izni

Kadın işçiler 74. maddeye göre doğumdan önceki sekiz ve doğumdan sonraki sekiz hafta olmak üzere toplamda on altı hafta çalıştırılmazlar. Çoğul gebelik var ise doğumdan önceki sekiz haftaya iki hafta daha eklenir.

Kadının sağlık durumu elveriyorsa ve doktorun onayı ile kadın işçi eğer isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Tüm bu süreler işçinin sağlık durumu işin özelliği ve doktor raporu ile gerekirse arttırılabilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Yine işi ağır ise ve doktor raporu ile daha hafif bir işte maaşından indirim yapılmadan çalıştırılabilir.

İsteği halinde kadın işçiye on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Emzirme izni

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Daha önce belirttiğim gibi bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Gebe veya çocuk emziren kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmayan işlerde hangi şartlar ve usullere uyacakları ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması gerektiği "veya hangi hallerde dışarıdan hizmet alabilecekleri" Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikte bu hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Örneğin; gebe yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.
Gebe işçilere gebelikleri süresince periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde bir yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 150 den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt açma yükümlülüğünde olan işverenler yurt içinde anaokulu da açmak zorundadırlar. Yurt işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın işçilerin toplam sayısı dikkate alınır.

Kadın işçilerin çocukları ile erkek işçilerin annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar.