Gebelik sırasında be*beğe verilen ve doğum sı*rasında kaybedilen kalsiyum demir ve vita*minler gibi besin mad*delerinin tekrar yerine konması için belirli bir sü*re geçmesi gerekir. Bu sü*re kadından kadına değişe*bilir. Harcananların yerine gelmesi gebelikte alınan kiloların verilmesi kasların eski kuvvetine kavuşabilmesi için genel olarak 2 yıl geçmesi gerektiği söy*lense de bu herkes için değişebilir.

İki gebelik arasında olması gereken sü*re kadının loğusalıktaki gördüğü bakıma beslenme ve genel sağlık durumuna göre değişir. Çünkü burada geçen süreden zi*yade gebelik sonrası bakımın kalitesi önemlidir.

İyi bir bakımla bu süre 6-7 ay olabileceği gibi doğum sonrası bakım görmezse 2 yıl*dan daha fazla da olsa harcananlar yerine gelemez ve kadının vücut yapısı ve kas kuvveti eski haline dönemez.

Bu yüzden gebelik sonrası dönemde kadı*nın harcadıklarının yerine konması için dengeli beslenmeye dikkat etmesi ve vü*cudunun eski kuvvetine kavuşması için günlük düzenli egzersizlere devam etme*si gerekir. Bu hem kadının genel yaşamı için hem de sonraki gebeliğe hazırlanma*sı için çok önemlidir.