Dörtlü Test (Quadruple test)
Üçlü Teste inhibin-A ölçümünün de eklenmesi ile duyarlılığı daha da artmış olan dörtlü test yapılır. Üçlü testte %60 larda olan güvenilirlik dörtlü testte %80 'lere varır.
Üçlü test gibi down sendromu Trizomi 18 nöral tüp defekti'nin bebekte olma riskini belirleyen bir tarama testidir.
Dörtlü teste incelenen maddeler beta-hCG Alfa-feto protein (AFP) Serbest Estriol (uE3) inhibin-A 'dır.
Testin amacı yorumlanması ve mantığı üçlü test ile aynıdır. Detaylı bilgi için üçlü test konusuna bakınız.
Üçlü teste göre dörtlü testte down sendromu yakalama oranı daha yüksektir (%80) ve yanlış pozitiflik oranı yani normal bebeklere yapılan amniyosentez oranı daha azdır (%4-5).


Burada şu noktaya her zaman dikkat etmek gerekir: İkili üçlü ve dörtlü test bebekte bir anomali yada sakatlık olduğunu kesin olarak asla gösteremez sadece anomali riskinin normale göre arttığını yada artmadığını işaret eder. Anomali olup olmadığını kesin olarak bize gösterecek yöntem ise amniosentezdir. (Amniosentez: anne karnından bebeğin kesesinden su alma işlemi) Trizomi 21 yada 18 gibi anomaliler her zaman ultrasonda farkedilemez. Ayrıca bu testlerin normal çıkması da bebekte kesinlikle anomali olmadığı anlamına gelmez. Bu testlerin belli oranda hata payları vardır.