Gebelikle diyabetin ilişkisini öğrenirken önce diyabetlilerin gebeliği ile gebelikte ortaya çıkan diyabeti ayırt etmemiz gerekiyor.

Gestasyonel Diyabet

Gebeliğin fizyolojisinin gereği bazı hormonlar gebelikte bebeğin gelişimi için normalden daha fazla salgılanır. Bu hormonların salgılanması kan şekerinin yükselmesine neden olur. Bu etki özellikle gebeliğin 24. haftasından sonra hızlanarak artar. Bu nedenle anne adaylarının gebelikte ortaya çıkan diyabet hakkında gebelik öncesinde ve gebelik süresince bilgilendirilmesi düzenli ve dikkatli izlenmesi gerekir.


Gestasyonel Diyabet Nedir?

Gebelikte çıkan diyabet yani tıp dilinde “Gestasyonel Diyabet” ilk defa gebelik sırasında saptanmış kan şekeri yüksekliğidir. Gestasyonel Diyabetli’de gebelik öncesinde diyabet yoktur.
Günümüzde “Gestasyonel Diyabet” görülme oranı yüzde 2-4 olduğundan her gebeye özellikle riskli olanlara gebeliğin 24. ve 28. haftaları arasında tarama testi uygulanması gerekir.


Bu tarama testinde kişiye önce 50 gr şeker yüklemesi yapılır. Test günün herhangi bir saatinde suda eritilen 50 gr şeker alındıktan 1 saat sonraki kan şekeri değerine bakılmasından ibarettir. Sonuç 140 mg/dl’nin altında ise gebede “Gestasyonel Diyabet” yoktur eğer kan şekeri 140 mg/dl’nin üzerinde ise gebeye 100 gr’lik ikinci bir şeker yüklemesi yapılır. Bu testte ise kan şekeri değerleri başlangıçta: 95 mg/dl 60 dakikada; 165 mg/dl 120 dakikada; 145 mg/dl 180. dakikada: 125 mg/dl değerlerinin altında olmalıdır. Bu değerlerden ikisi yüksekse kişiye “Gestasyonel Diyabet” tanısı konur.


Bu basit testlerin yapılmasının önemi çok büyüktür özellikle 100 yıl kadar önce gebe diyabetiklerin çoğunun bebeklerinin bir kısmının da kendi yaşamlarının kaybettikleri düşünülürse annenin glukoz düzeylerindeki artış anne karnındaki bebek (fetus) açısından büyük önem taşır. Fetus plasenta yoluyla anneden aldığı besinler (glukoz aminoasit ve yağ asitleri) ile beslenir. Annenin karnında yükselen şeker miktarı direkt olarak bebeğe yansır ve fetusta glukoz fazlalığı oluşur. Bebek bu duruma yaptığı insülini artırarak karşılık verir. İnsülin bebekte büyümeyi uyaran bir hormondur. Fetal insülinin gebeliğin 24-28. haftalarından itibaren artışı bebeğin büyümesini hızlandırır ve doğum ağırlığını 4000 gr’ın üzerine çıkar.

İri bebek (Makrosomi) olarak adlandırılan bu tablo bebek açısından pek çok risk taşır. Doğum sırasında oluşabilecek omuz çıkıkları sinir yaralanmaları solunum sıkıntısı şeker düşüklüğü sarılık bu sorunlardan bazılarıdır ancak hem geliştirilen yeni testler hem de insülinin keşfi ve yaygın kullanımı sayesinde anne ve bebeklerinin karşılaştığı birçok risk ortadan kalkmıştır.


Gestasyonel Diyabette Hedef Kan Şekeri Düzeyi Ne Olmalıdır?

Gestasyonel diyabetli bir annede amaç açlık kan şekerini 90 mg/dl yemekten 2 saat sonraki tokluk şekerini ise 120 mg/dl’nin altında seyretmesini sağlamaktadır. Bu amaçla kişiye önce özel bir beslenme planı uygulanır ve kan şekeri bir hafta boyunca izlenir. Eğer bu süre içinde şeker değerleri belirtilenin üzerine çıkıyorsa hemen insülin tedavisine başlanmalıdır. Bu dönemde anne mutlaka bir şeker ölçme cihazı almalı ve kan şekerinin her öğünden önce öğünlerden 2 saat sonra ve yatarken olmak üzere günde 7 defa ölçmelidir. Ölçüm sıklığı haftada en az iki gün olmalıdır. Ölçülen değerler bir günlüğe kaydedilmelidir. Bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişimi için bu önlemlerin alınması gerekir.