Eonlar bizim fizik evrenimizin dışında var olup evreni kullanımı altında tutan fakat kendileriyle ilgili bilgiye sahip olamadığımızdan; bize verilen tebliğlerle İlahi bilgilerle anlamaya sezmeye çalıştığımız ebedi partiküllerdir. Çok ileri fizikçilerin yalnız araştırmaları sonucu değil aldıkları sezgilerle çözmeye çalıştıkları eonlar; ancak gelecegin fiziğinin yanlız madde olmadığını ruhsal yanının da olduğunu hisseden kişlerce anlaşılabilmektedir.

Ruhsal alemin tesirleri altında fizik bir evrenin oluştuğunu hisseden ancak bir kaç kişinin bildiği ve anladığı; bir kaç yüz kişinin de ne anladığını bilmeden bildiği partiküllerdir Eonlar. Bizim ilahi tebliğlerden anladığımız şudur ki; eonlar ruh varlığının (orijinal ruh varlığının) yani tezahür eden değil tezahür etmeyen ruh varlığının madde evreni içinde tezahür etmesi için kullandığı başka bir evrenin malzemesidir.


Eonlar bireyin kendi üzerinde uygulayamadığı bilginin madde içerisindeki aynı bilgiyle özdeşleşmesidir. Kozmik insanın amacı eksileri artıya dönüştürmektir. Varlığın ilitiyacı olan Eonlar'dır. Tüm eonları birleştirdiği an varlığın madde ile olan ilişkisi de biter. Beşeri varlıklar niçin maddeye düşkündür? Çünkü maddedeki eonlarla kendi eksilerini birleştirmek isterler. Karşıt maddeyle birleşmedir bu. Karşıt maddeyle birleşince eonlar oluşur yani yok olur. Ruh'un Madde'ye Madde'nin Ruh'a dönüşmesi ile eonlar oluşur. Bu durumda ilgisiz ya da sırasız gibi görünmesine rağmen bunu şeytan anlayışı ile bağdaştınrsak bu durumda şeytan; maddenin kendi cevherinde bulundurduğu enerjiyi kullanabilmesi canlandırabilmesi için obsedör olarak Ruh'u obsede etme durumudur. Bu fonksiyon altında kendi enerjisini Ruh'a Ruh'taki bilgiyi de kendisine aktararak dam ile kavalye gibi Şiva'nın dansını oluşturmaktadır. Bakın bunlar neyi ifade ediyor: Değer verdiğimiz herşeyin aslında değersiz olduğunu değişime uğrayacağını hatta bize göre yok olacağını yani bütünleşeceğini ifade ediyor. İşte ıstırapların nedeni işte dejenerasyonun nedeni son günlerdeki isyanların şikayetlerin gerçek görünümü!... Özellikle ülkemizde... Türkiye'deki varlıkların hepsinin ellerindeki bilginin koparılmasına terkine çalışılıyor ki; gelecek yüksek bilgiye uyum sağlayabilsinler. Özetle zemin hazırlanıyor pist hazırlanıyor. Çünkü uçak her zemine inemez. Şimdi bir çizimle konuyu daha anlaşılır hale getirmeye çalışalım.


İLAHİ KUDRET


Elektron ORİJİNAL MADDE Programı Hız Sınırı Süper Orijinal Madde Eoanlardır. Işık hızının sınırını aşan partiküller Maddi Katmanlar Yoğunlaşan Kozmik Kütleler Elektronlar Işınımlar ve Yüksek


Hızlı Partiküller ORİJİNAL MADDE Orijinal Madde özel yaradılışa sahip olan "İlahi Kudret"ten oluşmuştur. Ruh bilgisini ilk olarak Orjinal maddeyi oluşturarak kullanır ve tezahür ettirir. Ruh'un ilk uygulaması "İlahi Kudret"i kullanmak suretiyle "Orjinal Madde"yi oluşturmasıdır. İmal ettiği "Orjinal Madde" ile yine "İIahi Kudret"i kullanarak evrenleri ve boyutları yasalarıyla birlikte imal eder. Orijinal madde elektronlar tarafından programlanır. Elektronlar orijinal maddenin yapısı içindedir. Şimdi atom ve daha küçük parçaları ele alıp anlamaya çalışalım. Atomlar yaradılış itibariyle çeşitli ve nitelikli değildir. "Orijinal Atom" ve grubunun oluşturduğu madde bütününe element diyemeyiz. Elektron atomu niteler vasıflandırır. Madde evrenini fonksiyone eder çok amaçlı kullanım formlarına sokar.


Canlı mekanizma elektron dengesi ve bağıyla çekim gücüyle ve mevcut programında entropiye karşı ayakta kalır. Konuya biraz daha açıklık getirmeye çalışırsak; Elektron x Elektronla karşılaşır = Pozitron ortaya çıkar. Elektron x Pozitron = Eonlar Pozitron karşıt maddedir. Eon1ar madde evreni ötesindedir dışındadır. Örneğin toprağı kazalım boşluk Pozitron çıkan toprak ise Elektrondur. Pozitron Elektron Bunların tekrar biraraya gelmeleri Eonları oluşturur. Kozmik boşluk Eonlardır. Elektronlar ise bilgi yüklenmişlerdir ve İlahi Kudret'in madde üzerindeki görünümüdür.