Seri Katiller Neden Erkek?


Aslında tüm seri cinayet işleyen kişiler erkek değil. Kadınların payı %10 civarın da. Psikologlara göre bu erkek oranı yüksekliğinin birkaç nedeni var. Bazı psikologlar bunu erkek çocukların geçmişte anneleriyle olan sağlıksız ilişkisine dayandırıyorlar.

Bir seri katilin hem güçlü hem de çok hareketli olması gerekiyor. Anatomik olarak erkek bu açıdan kadına oranla çok daha avantajlı.

Seri katiller günler haftalar ya da aylar boyunca sükunet döneminde kalıp daha sonra tekrar cinayet işlerler. Ayrıca seri katiller kurbanlarından ya da onların vücudundan bir parça ya da eşya alırlar bunlar kazanılan zaferin kupalarıdır. Seri katiller kurbanlarını belirli bir sistematiğe göre seçerler. Bu kurbanlar zenci fahişe yabancılar olabileceği gibi belirgin bir ses tonu saç stili vücut yapısı giyim şekli olabilir.

  • Kadınları en çok kocaları ve sevgilileri öldürüyor. Kocalar eşlerini öldürürken sırtından yaralıyor ama sevgililer sırttan hiç vurmuyor.


  • Kadınların yüzde 80.6’sý ev veya işyerlerinde öldürülmüş. Evdeki cinayetlerin en fazla işlendiği yer salon ikinci sırada ise yatak odası var.


  • Kadınları öldüren faillerin yüzde 31.2’si kocası sevgilisi veya birlikte yaşadığı kişi.


  • Maktul kadınların yüzde 43.8’i kesici-delici aletler yüzde 40.3’ü de ateşli silahlarla öldürülmüş çocukları tarafından öldürülen kadınların tümünün kesici-delici aletlerle öldürülmüş.


  • Öldürülen kadınların çoğunluğu 18-40 yaş arasında. Ama özellikle 33 yaşındaki kadınların çoğunluğu dikkat çekiyor ve yine bu kadınların yüzde 20.9’luk gibi önemli bir kısmı Karadenizli....


  • Sevgililer de en fazla pazartesi günü öldürüyor (%20). Sevgililerin hiç cinayet işlemediği gün ise perşembe. Toplamda kadınların en az öldürüldüğü günler cumartesi (%7.5) ve pazar (%11.9)


  • Kadınların cinayet anında çoğunlukla giyinik oldukları da araştırmanın tespitlerinden.


ALINTIDIR.