Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Abdullah Biraderler (Abdullah Biraderler Kimdir? - Abdullah Biraderler Hakkında)
  Abdullah Biraderler

  Abdullah Biraderler fotoğraf sanatı*nın Türkiye'deki öncüleridir. Kevork (1839-1918) Vichen (ölümü 1902) ve Hovsep adla*rındakiErmeni asıllı bu üç kardeşten en tanınmışı Kevork Abdullah'tır. Bir kimyacının İstanbul'daki Tünel semtin*de açtığı fotoğraf stüdyosunda asistanlık ya*parak mesleğin inceliklerini öğrenen Kevork Abdullah 1858'de stüdyoyu devralarak kar*deşi Vichen ile birlikte çalışmaya başladı. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda Fran*sızca bir kültür dili olarak benimsendiği için stüdyonun kapısında Fransızca Abdullah Freres yazardı. Kevork ve Vichen kardeşler bilgilerini artırmak için iki kez Paris'e gittiler. İki kardeş önce Abdülaziz'in sonra II. Abdülhamid'in saray fotoğrafçılığına atandı. Ab*dullah Biraderler'in 1867'de 2. Paris Ulus*lararası Fuarı'na yolladıkları fotoğraflar ilgiyle karşılandı ve iki İstanbul manzarası mansiyon kazandı. 1886'da Mısır hıdivinin çağrısı üzerine Kahire'ye giden Kevork Abdullah dokuz yıl orada kaldı. İstanbul'a döndükten sonra işleri giderek bozuldu; saray fotoğrafçılığına Febüs Efendi'nin atanmasından sonra da fotoğraf stüdyosunu sattı. Abdullah Biraderler 40 yıl boyunca İstan*bul'daki insan tiplerini ve manzaraları sap*tayan fotoğraflar çekmişler çeşitli siyasal ve toplumsal olayları tarihsel ve kültürel değer*leri yapıları gösteren albümler hazırlamışlar*dır. Ayrıca zamanın İngiltere kralı Alman imparatoru Avusturya-Macaristan imparato*ru gibi devlet adamları ile birçok tanınmış kişinin fotoğraflarını çekerek günümüze ak*tarmışlardır.


  Sultan Abdülaziz’in fotoğrafı nasıl çekildi?
  Sultan Abdülaziz

  Pera’da bir Fransız fotoğrafçıya çektirdiği portresinden memnun olmayan Sultan Abdülaziz de methini duyduğu Abdullah Biraderler’i İzmit’teki av köşküne davet ederek portesinin çekilmesini istemiş. Sultan fotoğrafı o kadar beğennmiş ki fotoğrafın “resmi fotoğraf” olarak tanınmasını emredip Abdullah Biraderler’i de “Ressam-ı hazreti şehriyarı” unvanıyla ödüllendirmiş.

  1877-78’deki Osmanlı-Rus Savaşı’ndan galip ayrılan Rus Dükü Nikola’nın daha önce atölyelerini ziyaret ettiği Kevork Abdullah’ı İstanbul’da yanına çağırıp fotoğraflarını çektirmesi Abdullah Biraderler’in kısa süreli de olsa sarayla aralarının açılmasına neden olmuş. Sultan Abdülhamid Kevork Abdullah’ı padişah tuğrasının müesseseden sökülmesiyle cezalandırmış. Sanatta ve sosyal hayatta da etkin bir rol üstlenen Abdullah Biraderler İstanbul’un çok sayıda fotoğrafını çekip Avrupa’da sergiler açmış imparatorluk başkentini dünyaya tanıtmışlar.

  Yıllar sonra 1877 Osmanlı-Rus Harbi’nin galibi olarak geldiği zaman yine Abdullah Efendi’yi aratıp 107 kişilik subay kadrosunun resimlerini çektirtti. Bunun ardından Abdullah Efendi Rus grandük ve generallerine Beyoğlu’ndaki konağında ziyafet verdi. Bunu fırsat bilen rakibi Rum fotoğrafçı Kargopulo Abdullah Efendi’yi padişaha şikâyet etti. Vaziyete içerleyen Sultan Hamid fotoğrafhanedeki tuğrasını geri çekti. Sadrazam Ahmed Vefik Paşa’nın aracı olmasıyla 1890’da kendilerini affetti. Hatta bunlara çektirttiği fotoğraflarla memleketi dünyanın dört bir yanında tanıtma ve propaganda yapma imkânı buldu. Mısır Hıpi Tevfik Paşa’nın daveti üzerine Kevork ve Hosep 1886’ta Kahire’ye giderek burada bir şube açtılar.
  Sultan Abdülmecid


  Sultan Abdülmecid fotoğraf çektiren ilk Osmanlı padişahı olarak bilinir. Resmi Abdullah Biraderler çekmiştir. Buraya resim çektiren meşhurlar arasında Fransa İmparatoriçesi Eugenie Hıp İsmail Paşa İtalya Kralı Vittorio Emanuele Avusturya İmparatoru Franz Joseph İngiltere Kralı Edward İran Şahı Nâsıreddin Sırbistan Kralı Milan Bulgar Prensi Ferdinand da vardır. Abdullah Biraderler ecnebi hükümdarlardan 8 nişan ve 3 madalyadan başka çok sayıda tebrik ve takdir almışlardır.

  Prusya İmparatoriçesi Augusta 1863’te Sultan Aziz’den bir resmini istedi. Sarayda tavan müzehhibi olan Masson bunun için Beyoğlu’nda Dèrain adlı bir Fransız'ı tavsiye etti. Fakat padişah bunun çektiği resmi zevksiz bularak beğenmedi. Onun üzerine Sadrazam Fuad Paşa padişaha Abdullah Biraderler’in ismini verdi. Padişah kendilerini İzmit’teki av köşküne çağırttı. Onlara çeşitli pozlar verdi ve Berlin Sefiri vasıtasıyla gönderdi. Bu pozlardan en beğendiği profil üzerinden İmparatoriçe Augusta bir madalya yaptırdı. Bu madalya bugün Viyana Müzesi’ndedir. (Kaynak: Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Türkiye Gazetesi 30.10.2013)

  Abdullah Biraderler’in fotoğrafları ne zaman sergilendi?

  Türkiye'nin ilk fotoğraf kuruluşlarından olan Abdullah Biraderler'in çektiği Ortadoğu manzaraları 1999'da İstanbul'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilendi.

  Abdullah Biraderler’in fotoğraf sergisinin özellikleri nelerdi?


  Murat Bardakçı 4 Temmuz 1999 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan “Abdullah Biraderler 700. yıl için dönüyor” başlıklı köşesinde sergi hakkında şöyle yazıyordu;

  “Türkiye'nin ilk fotoğraf kuruluşlarından olan Abdullah Biraderler'in ve bir asır öncesinin diğer fotoğrafçılarının çektiği Ortadoğu manzaraları Eylül ayında İstanbul'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenecek. ‘‘Osmanlı İdaresi Altında’’ ismini taşıyacak olan serginin en ilginç tarafı ise resimlerin İstanbul'a 700. yıl kutlamaları programı çerçevesinde İsrail'den gelecek olmaları.

  İstanbul'da önümüzdeki Eylül ayında bir fotoğraf sergisi açılacak. Sergi halen geçmişiyle kavgalı olan yahut tarihinin Türk yönetimiyle ilgili dört asırlık bölümünü silip yok farzeden birçok Ortadoğu ülkesine ders verir bir kimlik taşıyacak.  Geçmişte Osmanlı'nın ‘‘işgali’’ değil ‘‘idaresi’’ altında bulunduğunu kabul edip bunu resmen söyleyen tek Ortadoğu devleti olan İsrail'in açacağı serginin adı ‘‘Osmanlı İdaresi Altında’’. Ortadoğu'nun değişik bölgelerinde geçen yüzyılda çekilen ve bugüne kadar yayınlanmayan çok sayıda fotoğraf bu sergi sayesinde ilk defa gün ışığına çıkacak. İstanbul'daki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenecek olan fotoğraflar günümüzün insanını Kabataş'taki eski yelkenlilerden alıp Kudüs'teki Türk garnizonunun bayrak törenine götürecek Sultan Abdülhamid'in Ömer Camii'nde yaptırdığı restorasyonu seyrettirecek ve sonra nargilesinin dumanını savuran bir Kahireli'nin keyfine ortak edecek.

  Sergilenecek olan fotoğraflar Abdullah Biraderler Bedford Schranz McDonald ve Frith gibi o dönemin meşhur fotoğrafçılarının objektifiyle tesbit edilmişler ve bugüne uzanmaları da hayli maceralı olmuş. Yüzyılın başında Amerika'ya götürülmüş orada satılmış yarım asır boyunca bir ailede kalmış ve bundan 50 sene kadar önce New York'ta bir sokak müzayedesinde yeniden satışa çıkartılmışlar. Resimlere gayet ucuz fiyata sahip olan bir Amerikan yahudisi sonra İsrail'e göçetmiş fotoğraflar da onunla beraber çekildikleri yere dönmüş ve sahiplerinin ölmesi üzerine Kudüs müzesi tarafından satın alınmışlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yıldönümünü kutlama programı çerçevesinde Türk ve İsrail Kültür Bakanlıkları arasında imzalanan bir protokol uyarınca iki ay sonra İstanbul'a getirilecekler.

  İsrail'in İstanbul'daki kültür ataşesi olan Zali de Toledo'nun ‘‘Türkiye'den ayrılmadan önce bitirmem gereken son proje’’ deyip hazırlıklarını aylar öncesinden başlattığı sergiye müdürlüğünü Dr. Nazan Ölçer'in yaptığı Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi evsahipliği edecek ve serginin adına uygun bir kuruluş da sponsor olacak: Osmanlı Bankası.”

  Abdullah Biraderler hangi kitapta anıldı?

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi “İstanbul’un yüzleri projesi” kapsamında İstanbul’a katkı sağlayan 100 aileyi bir kitapta topladı. Kültür A.Ş.’nin hazırladığı “İstanbul’un 100 ailesi” isimli çalışma İstanbul tarihinin ailelerle kesişimini ortaya koyuyor. Kimi aile İstanbul’daki semtlere ismini vermiş kimi de kentin kültürel simgelerinin temelini atmış. Ailelerin tarihi ile İstanbul’un tarihinin iç içe geçtiği kitapta günümüze kadar ulaşan ünlü isimlerin tarihsel kökenlerinin öyküsü de var. Kitap Ermeni kökenli Abdullah Biraderler’le başlıyor.


  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  II. AbdülhamitHamidiye Camisinde cuma selamlığında

  II. Abdülhamit Hamidiye Camisinde cuma selamlığında

  II. Abdülhamit Hamidiye Camisinde cuma selamlığında

  II. Abdülhamit Hamidiye Camisinde cuma selamlığında

  II. Abdülhamit cumaselamlığında

  • II. Abdülhamit cuma selamlığında


   Ayasofya'nın çanı (1890'lar)

   Ayasofya (1910-1915) 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Çok güzel kareler. Siyah beyaz fotoğraflar her zaman beni etkiler. O günleri yaşattırıyor.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş