Çoğu makinelerin otomatik netleme sistemleri pasif (durağan) işlerler. Bu işlemde kontrast’a (zıtlık) göre ölçüm yapılır. AF-sisteminin kullanımı çok kolaydır: çekmek istediğiniz nesneyi seçip hedeflediğinizde deklanşöre yarım basarak netlemeyi yapmış olursunuz. Ancak zaman zaman sadece dijital makinelerde olmayan netleme sorunları ile karşılaşabiliyoruz.

Bütün mükemmelliğine rağmen otomatik netleme sistemlerinin yetersiz kalabildiği durumlar olacaktır. Orta ve üst sınıf makinelerde bulunan manüel netleme ayarları bu durumlar için yapılmıştır. Genellikle tek tuş üzerinden AF/MF değişimi yapılır ve LCD ekran üzerinden netleme kontrol edilir. Manüel netleme otomatik netlemenin yerine geçmez ancak bazı çekimlerde daha iyi bir yöntemdir. Diyafram ve enstantane ile bağlı olarak kullanıldığındamanüel netleme ile mükemmel ve ilginç neticeler elde edilebilir.