Fotoğrafı çektiğinizde enstantanenin ne kadar açık kalacağı dolayısıyla filmin ne kadar süreyle ışık alacağıdır..

Genellikle 1 saniye ile saniyenin 1/1000 arasında değer alır. İki nedenle önemlidir. Birincisi diyafram kontrolü için ikincisi stil olarak bunu fotoğraflarınızda kullanabilirsiniz.

Süre uzadıkça filme daha çok ışık gelir. Bu daha sezgiseldir. Diyafram ile aynı mantıkta işler. 2 kat olarak. 1/125 1/250 den iki kat 1/500 den 4 kat fazla ışık alır demektir.