Yeni yerler keşfetmek gezmek seyahat etmek. Farklı yerlerde farklı insanları kültürleri tanımak. Günümüzde keşfedilecek pek yer kalmadıysa da kendimiz için yabancısı olduğumuz coğrafyalarda bulunmak kendi keşfimizi yapmak ve bunları fotoğraf karelerine yansıtmak hâlâ mümkün. Gezi fotoğrafçılığı iki değişik alan üzerinde işlev görür. Bu işlevlerden ilki Gezi de fotoğraf çekmek ikincisi Fotoğraf için geziye çıkmaktır.


Gezide fotoğraf çekmenin temelini gezi oluşturduğundan gezi anında çekilen görüntüler daha çok o kişi veya kişilerin gezileriyle ilgili o geziye ait fotoğraflardır. Bu tür fotoğraflar genelde anı fotoğrafı kimliğindedir. Elbette gezide çekilen fotoğraflar arasında başarılı ve kayda değer fotoğraflar bulunmaktadır.

Gezi fotoğrafçılığında fotoğraf çekme eylemi gezinin amacı olmalıdır. Gezerken fotoğraf çekmek değil fotoğraf çekmek için gezilmelidir. Zira fotoğraf için gezi; emek özen bilgi ve zaman gerektirir. Yeni yerler keşfederken yabancısı olduğumuz o yerin kültürünü dilini yaşam biçimini insanlarını hayvanlarını doğasını ve bir çok etkenleri fotoğraf gibi fotoğraflamalıyız.


Fotoğraf amaçlı gezilere çıkmadan önce gezilecek ve fotoğraflanacak yer ile ilgili ciddi araştırma ve planlama yapmak gereklidir. Bu planlamaya olağanüstü durumlar dışında mutlak uyulmalıdır. Olağanüstü durumlarda ikinci bir planımızın bulunması yararlı olacağı gibi olmaması halinde durumdan en iyi şekilde yararlanıp o anı fotoğraflamak bazen inanılmaz olumlu sonuçlar verebilir.