Romatizma hastalıkları


Bilhassa soğuk ve rutebetli havalarda ortaya çıkan oynar eklemlerde ve kemiklerde kendisini gösteren ağrılardan şikayet ederiz. Yaşlı insanlarda bu tür şikayetlere daha sık rastlanır. Ancak bahsini ettiğimiz bu ağrılı şikayetler sadece eklemler için mevzubahis değildir. Yani "romatizma" denince mafsal ve kemik ağrılarından başka rahatsızlıklar da ifade edilmektedir. Kas romatizması kalp romatizması göz romatizması sayabileceğimiz rahatsızlıklardır .


Ateşli Romatizma:

Streptokok grubu mikropların sebep olduğu ani ve sinsi alevlenmelerle kendisini belli eden; eklemleri kalbi sinir sistemini ve böbrekleri tutan bir hastalıktır. İki yaşından önce görülemez. En sık 6-9 yaşları arasındaki çocuklarda görülür. Rutebetli ve soğuk bölgelerde sosyo-ekonomik durumu düşük muhitlerde daha fazla rastlanır. Üst solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonlar da ateşli romatizmaya zemin hazırlar.

Belirtileri:
- Romatizmal ateş ortaya çıkmadan iki üç hafta önce genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonu görülür.
- Kalp iltihabı yüzde altmış vakalarda ilk üç haftada kendisini belli eder. Kalp kapakçıklarında daralma ve yetmezliğe yol açtığı gibi; kalbin dışını kaplayan perikard zarını da etkileyebilir. Bu durumda aşırı hareketlerde nefes darlığı olur. Parmak uçlarında ve dudaklarda morarma görülür.

- Eklemlerde ağrı ve şişlik hemen ortaya çıkmaz. Önce boğaz ağrısı bademciklerde iltihaplanma veya nezle görülür. Bu belirtilerden sonra hasta kendisini iyi hissettiği ve hastalığı atlattığını sandığı bir sırada yeniden bir alevlenme olur. Vücut ateşi 39-40 dereceye çıkar. Nabız hızlanır ve en fazla çalışan eklemlerde şişlik ağrı ve kızarıklık başgösterir. Ağrı karşılıklı simetrik eklemlerde aynı anda hissedilir.

- Vakaların yüzde yirmisinde gayri iradi hareketler görülür. Bunun sebebi romatizmanın beyin zarı üzerinde etkili olmasıdır. Sebepsiz gülme elindekini düşürme sakarlık yazıda çirkinleşme ani refleksler sayabileceğimiz davranışlardır.

- Ateşli romatizma olaylarının hemen hemen yarısında kol ve bacak derisinde harita görünüşünde pembe renkli kabarıklıklar ortaya çıkar. Kabarık yerdeki deride döküntüler olur.

- Ateşin ilk haftasında eklemlerin dış yüzlerinde cilt altında mercimek büyüklüğünde dokununca hissedilen yumrular başgösterir. Hareket sırasında eklemlerden "çıtırtı" sesleri dikkati çeker. Ağrı kesici ilaçlarla hastanın acıları dindirilmeli; bilahare fizik tedavisi ve kaplıcalar denenmelidir.

- Ateş genellikle öğle sonları yükselerek 39-40 dereceye Çıkar; el ayasında ve tabanıarda bol terleme yapar.

Tedavi:
Tedavinin başlatılabilmesi için belirtilerin başka hastalıklardan kaynaklanmadığı iyice tesbit edilmelidir. Zira romatizma ile birlikte böbrek iltihabı ve bağırsak bozuklukları da görülebildiğinden yanlış teşhiste bulunma ihtimali vardır. Ateşli romatizma beraberinde birçok organ rahatsızlıkları getirdiği için; tedavi çok yönlü olarak yürütülmeli; öncelikle bu organların zarar görmesinin önüne geçilmelidir. Bilahare ağrıyı hafifletici ilaçlar verilmeli hastanın iyi beslenmesi ve istirahati sağlanmalıdır. Soğuk ve rutubetli ortamdan kesinlikle kaçmalı kuru ve ılık bir odada hastayı yatırmalıdır. Vücuttaki zararlı metobolizma artıklarının çıkarılmasını kolaylaştırmak için bol sulu yiyecekler verilmeli; aynı zamanda enfeksiyona sebep olan mikroplarla savaş için antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Penisiline alerjisi olan hastalar için streptokoklara karşı etkili başka antibiyotikler denenmelidir. Romatizmada kalp bozukluğu dışındaki bütün ağrılar için aspirin kullanılmaktadır.

Yaşlılık Romatizması (Osteoartrit)

Halk arasında "Kireçlenme" tabir edilen yaşlılık romatizmasında öncelikle eklemlerde ve eklemlere yakın kemiklerde şekil bozuklukları mevzubahistir. Bilhassa diz eklemlerinde yürümeyi zodaştırıcı sertleşmelerden ve ağrılardan şikayetçi olunur.

Genellikle elli yaşın üzerindeki erkeklerde görülür. Geçmişte hastalanmış veya kaza geçirmiş eklemleri tutar. Eklemler şişer ve hareket sırasında çok ağrı verir. Parmak kemiklerinin uç eklemlerine yakın yerlerde kemik
büyümesi görülebilir. Ağırlık taşıyan eklemler. hareket sırasında gıcırtılı bir ses çıkarır. Hastalık ilerlemiş ise; istirahat fizikoterapi ve ortopedik müdahaleden sonra ancak kaplıca tedavisi uygulanabilir.