El; vurabilen alıp verebilen besleyen yemin edebilen körler için okuyan dilsizler için konuşan dosta uzanan ritim yaratabilen ve çekiç maşa gibi kullanabildiğimiz bir cihazdır.

[PAUL VOLERY 1938] Bu nedenle elimizin yaralanmaları veya fonksiyon bozuklukları bizi beklenilenden çok daha fazla kısıtlar.


Elin yaralanmalarında ve hastalıklarında iyi bir değerlendirme çok önemlidir. Duyu eklem hareketleri görüntü kas gücü ödem değerlendirilir. Fonksiyonel testler uygulanır.

El yaralanmalarında ameliyatı takiben uygulanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon elin iyileşmesini direkt olarak etkiler. Duran veya kleinert yöntemlerine göre atelleme ve tedavi protokolleri merkezimizde uygulanmaktadır.

El yanıklarının rehabilitasyonunda en önemli nokta eldeki yaraların iyileşmesini beklerken elin en fonksiyonel pozisyonda korunmasını sağlamaktır. Uygun splint kullanımı ve rehabilitasyon kalıcı bir sakatlık bırakmadan elin iyileşmesini sağlar.

El ve bileğin kırıklarında rehabilitasyonu kısıtlayan en önemli sorunlar hareketle artan ağrıdan ödemden hareket kısıtlılığı ve kaslarda kuvvet kaybıdır. Ağrıyı azaltmak için fizik tedavi ajanlarından faydalanılır.

Pozitif Fizik Tedavi Merkezi uzman ocupational terapistinin kontrolünde hastalarının rehabilitasyonunu sürdürmektedir.


Alıntıdır!