-Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.

-İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir.


-Düşene gülen acıyandan çok bulunur.


-İnsan her nefesini mezardan uzaklaşmak için alır ama her nefes alışında ömründen bir nefeslik zaman azalır...

-Okumayı öğrenmek en güç sanattır. Ademin hayvaniyeti yemekle insaniyeti okumakla kaimdir.

-Bazen fikirlerini de değiştirmelisin Çünkü sen fikirlerinin kölesi değil sahibisin.

-Kimsenin lütfuna olma tadip bedeli cevheri hürriyettir.

-Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

-Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini? Atatürk'ün bu soruya cevabı: Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; Bulunur kurtaracak baht-ı kara mâderini!

-İnsan ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de kendi öleceğine inanmak istemez.

-Devlet halkın ne babasıdır ne hocasıdır ne vasisidir ne lalasıdır.

-Vatan sevgisinden maksat toprağa değil onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

-Dünyaya gelmek hüner değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir.

-Ne mal iledir beyim ululuk kemal iledir.

-Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.

-Yüksel ki yerin bu yer değildir

-Ülkedeki ahlak bunalımının bir kaynağı da; ana babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.

-İnsan vatanı sever çünkü hürriyeti rahatı hakkı vatan sayesinde kaimdir.

-Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir.

-Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

-Köpektir zevk alan Sayyad-ı bi insafa hizmetten.

-Ne efsunkâr imişsin ah ey dîdar-ı hürriyet; Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.

-Kimse takdir edemez alemde Kendi mahiyetini reyi ile/Münferit vasıta-i rüyet iken Göremez

-Kendini dide bile (Kimse kendi niteliğini kendi görüşüyle algılayamaz. Tek görme organı göz olduğu halde gözün kendini göremediği gibi.