Yemekteyiz Yarışması Kastamonu'da YapılırsaKamil:
Anam gıl çıktı rafet görüyonmu şarap şişesi gibi şartolsun.


Rafet: Ov yuduyuduve bişey olmaz

Satiye: Ne düşünüyon kamil nasıl banduma beğendinmi

Kamil: Güzel olmuş satiye apla eline koluna sağluk.

Kamil: ov banduma böylemi yapulu yağ

Pakize: Becerememiş.

Rafet: Ov gene doymaduk. Çıkışta gaveye gidelim Kamil iki batak ataruz.

Yorumlar;

-Bikerem ev sahibi olaraktanS atiye aplanın ortamın gergünlüğünü alamaması böyük talihsizlük. Doğulcunun yanında köçeğin olmamasıda ortamı daha bi gergünleştüdü sanki. Bandumanın sarımsağı azıdı. Büryan çiğidi Bastuma salatası Salatadan çok çorba gibiydi öyle salata olmaz. Boğca Satiye aplaya ancak 3 puan verebileceyin.

Bu ağşam bizim evdeyüz ve gözel bi mönü hazırlaceyin misafirlere ayrıca gara yılan davul zurna ekibinide çağucarecin eğlence olsun deye

Mönü

-uğmaç çorbası
-köle hamuru
-ibi
-banduma
-bastırmalı börek
-hesüde

Beş dakkada yapıvörün ben şindi bunları öğleden sonra otuma va ona da yetüşürün

Şimdi yorumları alıyoruz :
-Setiye böğün basdumalı böreği gözel yapamamış yeterince yağlı olmamış çok hafif olmuş beğenmedim ayrıca oyumu sadece yemeğe göre veriyon garayılan ekibinin vedüğü zevki işin içine gatmamaya çalışıyon on üzerinden 4 vereceyin çünkü bek misafirperver de değilidi.

Kamil abey sen yemek üçün ne deceyng

Hesüdeyi benim anam daha gözel eder setiyeninki çok cıvık olmuş ibi iyi bişmiş emme gözel servis edemedi bıçağınan filan dağıdaceyin deye öldü eliynen servis edebülüdü masa düzeni bihoş olmuş emme olsun garnımız doydu çok şükür 7 vereceyin.(

Bu ağşam menüde et ekmeği özel hazurlanmış sucuklu ve bastumalı yımırta tadlıda baklo yazaceğin ayrıca bu eğşem sepetçioğlu oynayceğin

Ehmet: abey yimeklerin hepsi çok gözel zaten löp hepsi farketmeye benim için

İsmeil : ne biliyin ay ağasının baklonun cöğüzü az gibi olmuş

Setiye : ben bundan daha iyi edeceğin kesin

Yorumlar :

Ehmet: B
enim için yimekler gözeldi zeddin sepetçioğlunuda tevatür oynadı ben 8 vedim gitti.

Setiye: Ben bu birinciliği kimseye gaputmam baklo iyi değil et ekmeği desen soğanları netmiş öyle 2 çok bile

İsmeil : Baklo içindeki cöğüzle az gibiydi sepetçioğlunuda pek iyi oynayamadı onun için 4 visem yiter (

Ben bu yorumlara gatılıyon ben daha iyisini yaparın hurunada cabayı atarın gövecide yaparın sizide eleyvörün ona göre(

Vala ben herkesten alasını yaparın et ekmeğini bandumayı göveci sıralayverün bi kere hem gözleri hem de garınları bi yemek göreee...

( boğün şenpazarlı raziye gızın evindeyüz

Mönü
Çorba:darhana çorbası

Ana yemek:banduma

Ara ıccakla:sermeye yımırta sarması

Ortaya:basdurmapelverde

datlı : Ev paklavası

Salta: Çoban saltası

Bakalım yemekleri beyenmişlemi

Mırtaza abey beğendingmi çorbayı

Aman yo o avu gibi etmişsin hiç olcak işmi senin şu ettüğün nedü oğğ böyle benim midem hasta gız bilmeyomusung.

Şerife apla sen banduma hakkında ne düşünüyosung.

Gız bandumanın cöğüzünü gogudmuşsun

Apla cöğüzle acımış nediyin


Ey yapmayve sende

Şerife: Ben bu raziye garının evine bida gelmen sufra düzeni nedü oğğ böyle amann

Neceti abey sen neyle buldung yemekleri

Ben bi dene datlıyı sevdim paklava bek gözel olmuş

Aman neceti abey sende hemen ganımıvedin canoğlunda almış oğğ bu bunu

Asahmı deyosung la Mırtaza hele canını yiyesi Raziyeyi görüyomusung

Gız raziye habarın olsung hiç beyenmedük nedü oğğ sen yemek filen yapma gız sermeye yımırta sarmasını basit buldum emi habarın olsun

Raziye Gız: Aman siz iyisini ananızın evinizde yin ben buğada yapıyon ziftin kökünü yiyesile..

Alıntıdır.