Hazır CevaplarSokrat ölüme mahkum edildiğinde eşi:
- Haksız yere öldürülüyorsun diye ağlamaya başlayınca

Sokrat:
- Ne yani birde haklı yere mi öldürülseydim!

Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayışı ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbirşeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır.

İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir...Mağrur zengin hor gördüğü filozofa:
"Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem" der. Diyojen kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir:

- Ben çekilirim!!

Meşhur bir filozofa:

- Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz? diye sorulduğunda:

- Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan demiş.
Dostlarından biri Fransız kralı 15. Lui' ye:

- Majesteleri akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü?
Hiç kimse budalalığı kabul etmeyeceğine göre herkes böyle bir vergiyi seve seve öder.

Kral alaylı alaylı gülerek:


- Hakikatten enteresan bir fikir cevabını vermiş. Bu buluşunuza karşılık sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum.


Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile' ye hasımlarınından biri:

- Efendim kulaklarınız bir insan için biraz büyük değil mi?

Galile:

- Doğru demiş. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama seninkiler de bir eşşeğe göre fazla küçük sayılmaz mı?


Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon' un bir muharebede tenkide kalkışıp parmağını harita üzerinde gezdirerek:

- Önce şurasını almalıydınız sonra buradan geçerek ötesini zaptetmeliydiniz gibi fikirler belirtmeye başlayınca

Napolyon:


- Evet Onlar parmakla alınabilseydi dediğin gibi yapardım.
Bir toplantıda bir genç M. Akif küçük düşürmek için:

- Affedersiniz siz veteriner misiniz? demiş.

M. Akif hiç istifini bozmadan şu cevabı vermiş:

- Evet bir yeriniz mi ağrıyordu?

İdam edilmek üzere olan bir mahkuma:

- Diyeceğin bir şey var mı? diye sorduklarında:

- Bu bana iyi bir ders oldu!!

Yavuz Sultan Selim birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca Yavuz ;

- Sen sır saklamayı bilir misin? diye sormuş.

Vezir:


- Evet hünkarım bilirim dediğinde Yavuz cevabı yapıştırmış:

- Bende bilirim.
Sultan Alparslan 27 bin askeriyle bizans topraklarında ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:

- 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor der.

Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:


- Bizde onlara yaklaşıyoruz.


Bir filozofa sormuşlar: Şansa inanırmısınız?

Filozof: Evet yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklardım.ALINTIDIR.