Alttaki yazıyı önce düz okuyun Sonra da yalnız siyah satırları okuyun

Hatun! Bu ne rezalet? Bulaşık yıka-

mamışsın daha! Sonra akşam banyomu yap-

mam için su ısıtmamışsın! Ayrıca yemek

de hazır değil! İyi bir kadın; beyinin yemek-

lerden ne istediğini bilmeden ne yapa-

cağına böyle karar vermez Ben seni iyi

bilirim! Hep aynı şeyler! Haydi şimdi önlüğü-

nü giy doğru mutfağa! Bana da küllüğü-

mü ver de artık esas işime başlayayım!


Alıntıdır.