İşte Size Asker Mektubu

ANAM HATCEYE

Gız ana esger ocağına teslim oldum. Emme şindiden özledim. Iccak hamurlu ekmeğe inek yağını çalıp yimeyi özledim.Burda her şey va. Yemek iyiyatak iyi emme bizim yapodan yer yatağını dutmaya. Bi gaç gece yadırgadım lekin şindi alışdımuyuyon gayrı.

Bi de tarana çorbası bizimkine benzemeya. İçinde darak dalısı mı yokdu nedü dadı bi hoş be ana.

Ağşam olunca nöbette yulduzlara bakıyon maşallah davar sürüsü gibi parlaya. Yulduzların içinde de ay Soru Şevketin İsmet Gıza benzeya.

Sakar ineğe tevatür bak ana.Bi de beygir gunnayınca gatırını iyi paraya sat.Esger dönüşü masrufumuz böyük olacak.

Bubam da sağ olsaydıbeni esger elbisesi içinde göreydineydelim gader ana.Esger elbisesi dedim devedükleri pantulun içine benden başka iki esger daha sığıya.Bi potin vedilebiri 42 nümereötekisi 45 nümere benim ayaklarım ise 40 nümere. Bu yüzden eğitim alanında seyidemeyon.Yüzün yüzün çapayken iyi çapıyon dagötün götün çapamayon be ana.

İşte böyle datlı anam. Bu esgerlik de biter bevatan borcu seve seve yapacoyuz vamı çaresi?

Gız anabeni sakın mekdupsuz bırakma emi.Topal Osman’a Mıkdar Goparan’a Böyük Aza Gevreğe Gara MıstanaÖğretmen Bey’e ve bütün tanuduklara baki selamlar.

Ellerinden öperin canım anam.

Oğlun

Esger Kemil GABAKCI

1

2. Mektup
OĞLUM KEMİL


Mekdubunu aldım. Neyle sevindim bi bilsen. Şerif Gızın Kel Murad götüdü mekdubu. İsmet Gız da okuyvedi.

Sakar ineği merak etme etden her yeri patlaya. Gatırda ecük daha böyüsün öyle satacayın. Goyunları gırkdudum. Tam beş gat yatak doldutdudum. Beş de yorgan dikdümeye vedim. Hani öte köydeki Halime Gız yorgan dikiya ye hah işte o dikivecek.

Ah oğul orada Mıkdar Goparan olsaydı bi torpil yapa o potinleri deyüşdürüdü . Biliyon onun golu uzundu.Neyse idare et beki.

Sorma Kemil;

Şisegalası touklara bi gıran geldi hepisi de öldü. Helesinki gara touk gülük oldu da yedi tene civci çıkardı. Onla iyi böyüya şeytan gulağına guruşun.

Küle çörek gömdüm şeere satmaya eleteceyin. Neşet Emmin bi münübüs almış hır hır ediya çalışmaya. Sordum” Neşet bu münübüs neye çalışmaya” deye.

Dedi ki :

Ana bu münübüslerin hepsi souk havada çalışmaz bunna anasırdan böyle dedi.

Gök dana zapdolmaz oldu deri gün bazara eletip satacayın. Parasını da Zireet Pangası’na üzere goyacayın. Sen gelene gada epey üzer işle.

Oğul ;

Köyde başga yaramaz havadis yok herkes iyile. Tanudukların da hepisinin ayru ayru selamları va.

Allaha emanet ol oğul...

Anan


Alıntıdır.