Osmanlida Fayton Arkasi Yazilar Olsaydi


1. Medreselim

2. O şimdi yeniçeri

3. Hatalıysa : Tez kellesi vurula......

4. Tek rakibim Hezarfen Ahmet Çelebi

5. Kıroyum ama akçe bende

6.Faytonunda yer yoksa bana güzelim ben at üstünde de giderim..

7. Paşa babam sağ olsun

8. Akıncısın dediler kız vermediler

9. O şimdi sadrazam

10. Fetihlerin ustasıyım gözlerinin hastasıyım..

11. Alırım faytonunu

12.
Hakkını ver faytonun..hakkını

13.
Havan kime sultanım ..

14.Babadan oğla değil alın teri..

15.Atlarım beyaz kılarım namaz


ALINTIDIR.