Ey haylaz öğrenci!

birinci vazifenbütün birlerini kurtarmakbütün öğretmenlere yalakalık yapmaktır

sınıfta kalmamanın yegaNE temeli budur. bu temel sseNin en kıymetli haziNEndir.sınıfta seNi bu haziNeden mahrum etmek isteyecek dişi yada erkek inekler çıkacaktır.bir gün sınıfta kalacağım diye endişelenirsen sınıfta kalmamak için bütün kopya çeşitlerini deNeyeceksin.bu kopyalar arkadaşlarının kağıtları yada seNin ufak yazıtların olabilir. Kopya vermeyen yada ispiyoncu arkadaşlarbu dünyada emsali görülmemiş bir işkenceye mahrum kalabilirler.Cebren ve Hile ile tımarhanEye benzeyen sınıfın bütün köşeleri zapt edilmişbütün hocalar başında dikilmiş ve bütün iNekler sınıf dışarı edilmiş olabilir. bütün bu eziklikler içinde bilebütün hocalar çok psikopat bulunabilirler.Hatta bu manyaklar egolarını tatmin etmek için birbirinden kazık sorular sormuş olabilirler.

Ey kopyacının evladı!.. İşte bu ahval ve şerait içinde daHi vazifensınav kağıdını doldurmaktır.

muhtaç olduğun bilgi cebindeki küçük kopyada mevcuttur!

ALINTIDIR.