Türkiye'nin Güldüren Köy İsimleri


Kocaeli'ne bağlı ilçelerdeki bazı köy isimleri duyanları tebessüm ettiriyor. Yöre halkının pek umursamadığı isimlerin ne zaman ve kim tarafından konulduğu ise bilinmiyor.

Derlenen bilgilere göre büyük bölümü Kandıra İlçesi'ndeki köylerin isimleri duyanlarca komik bulunuyor. İnsanlara verilen sıfatları meslekleri karakterleri simgeleyen köy adları kültür zenginliği ve mizah anlayışı hakkında da bilgi veriyor.

Kandıra İlçesi'ndeki güldüren köy isimlerinden bazıları şunlar:

'Hamursuzlar
Ekmekyemezler
Beygirler
Malaklar
Yaramazlar
Budalalar
Civelekler
Cansızlar
Gebeşler
Sofular
Böcekler
Pirceler
Tokaşlar
Yorgalar
Mollalar
Karasakallar
Cicilli
Kanlar
Deliveli
Keçioğlu
Bitikoğlu
Kumarlar
Tekkeşinler
Zurnacılar
Bıçakçılar
Terziler
Horaşlar
Yağcılar
Tafralar
İranlar
Kayıplar
Gaipler
Tekerler
Çaprazlar
Solaklar
Çiller
Çakallar
Dölekler
Süllü
Beşkeş
Tokmaklı
Dayaklar
Kocakaymaz
Hacımazlı.

İzmit merkez ilçeye bağlı bazı köylerin isimleri de şöyle:

'Bulduk
Gırgırlar
Şapşallar

Kargaköy
Boduroğlu
Cıvcıvoğlu
Arızlı
Çulcular
Arpalık İhsaniye.

Derince İlçesi'ndeki Dümbüldeksuyu ve Kekler köy adları da duyanlarca komik bulunuyor.

Köy sakinleri isimlerin kim tarafından ve ne zaman konulduğu konusunda bilgilerinin olmadığını ifade ederken isimlerden de rahatsız olmadıklarını belirtiyor.

Alıntıdır.