Evrensel dayanışma uğruna çalışıp.çabalayarak gelişmek isteyen her ruh en yüksek noktalara ulaşmış olan ruhlardan yeteneklerine ve gelişmişlik seviyesine uygun düşen özel bir vazife almaktadır.

Bazıları bedenden ayrılıp spiritüel hayata geçmeye çalışan ruhlara rehberlik etmeyi ve onlara kendilerini sarıp sarmalamış olan kaba akışkanlardan kurtulma çabaları sırasında yardımcı olmayı vazife edinmekte: bazıları da ıstırap çeken ve az gelişmiş olan ruhları teselli etme ve bilgilendirme işini üst1enmektedir.

Kimyacı fizikçi natüralist ve astronom olan ruhlar araştırmalarına devam etmekte dünyaların yüzeylerini ve gizli derinliklerini incelemekte ve de insan tahayyülünün anlamakta güçlük çekeceği eserler ortaya koymak üzere her yerde incelemelere ve değişimlere tabi tuttukları o ipincecik madde üzerine etkide bulunmaktadırlar. Diğer bazıları ise kendilerini güzel sa*nat1ara yani her türlü şekliyle Güzel’in etüdüne vermektedir. Daha az gelişmiş ruhlara gelince bunlar yukarıda söz konusu ettiğimiz ileri derecede gelişmiş ruhlara çeşitli çalışmalarda yardımcılık etmektedirler.

Çok sayıda ruh da kendini dünyanın ve diğer gezegenlerin sakinlerine adamakta onları araştırmalarında uyarmakta yüreklendirmekte ve vazife yolunda tereddüt . edenlere rehberlik etmektedir. Tıpla uğraşmış olup şifa verici akışkanların sırrına vakıf bulunanlar hastalarla özel bir şekilde ilgilenmektedirler Işık ruhlarının vazifesi apayrı güzellikte bir vazifedir. Onlar göksel mekanlardan insanlık alemlerine bilgi bil*gelik ve sevgi hazinelerini sunmak üzere inmektedirler Onların mesaileri feragatı gerektirir tarzda cereyan eden mesailerdir çünkü maddi dünyalarla irtibat kurmak onlar için çok zahmetli bir iştir; korudukları kimseler uğruna her türlü ıstıraba katlanmakta eprövlerinde onlara yardım etmek ve gönüllerinde yüce ve soylu sezgilerin yeşermesini sağlamak uğruna her türlü zahmete meydan okumaktadır*lar.

Düşünceyi bir anda ışığa kavuşturan o ilham şimşeklerini ruhun o ferahlık hissettiği anları ve hayatın zorlukları karşısında bizi ayakta tutan 0 manevi gücü onlara atfet*mek doğrusu yan1ış bir iş olmaz. Bu ruhların bize ulaşabilmek için ne büyük zorluklara katlandıklarını bir bilseydik o takdirde onları ısrarlarına yerinde cevaplar verir yakamızı bayağı ve menfi nitelikli her şeyden kurtarmak ve de onların oluşturduğu o kutsal toplulukla birleşip bütünleşmek için elimizden gelen her şeyi yapardık. Üzüntüyle dolduğum saatlerde düşüncelerimi ve yakarışlarımı hep bu ruhlara isyanı bu sevgili rehberlerime Yöneltmişimdir. Bana manevi destek ve yüce teselliler hep onlardan gelmiştir.Hayatın dar patikalarını büyük bir zorlukla aştım; çocukluğum çetin geçti. El emeğiyle ve ağır ailevi sıkıntılarla çok erken tanıştım. Daha sonra meslek edindiğim propagandacılık yüzünden yolların taşları üzerinde yara bere içinde kaldığım çok oldu; kin ve kıskançlık yılanlarının saldırısına kaç kez uğradım. Ve şimdi benim için artık akşamın alacakaranlığı çökmeye başladı; her yanımı gölgeler kapladı; gücümün azaldığını ve organlarımın güçten düştüğünü hissediyordum. Ama görünmez dostlarım yardımlarını hiçbir zaman benden esirgemediler hiçbir zaman elim boş kalmadı.

Onların tesir1eri beni sarıp sarmalamaya daha ilk adımlarımı attığım günlerde başladı. On*ların kanat teması misali sürünüp geçen o tatlı ve yumuşak yayıntılarını alnımda kaç kez hissettim. En güzel yazıIarımı ve en dokunaklı konuşmalarımı hep onlara borçluyum. Sevinçlerimi de üzüntülerimi de paylaştılar; ne zaman fırtına patlamışsa onları hemen yanımda dimdik ayakta durur vaziyette buldum. Onlar olmasaydı onların yardımları olmasaydı bugün artık ayakta duramaz ve iş yapamaz bir durumda olurdum. Şu anda ayakta duruyorsam ve şu çetin hayat yolunda hala yürüyorsam bu onların bana doğru uzanmış olan elleri sayesindedir. Gece sessizliğinde murakabeye daldığım anlarda bazen onların.: beni çağıran yatıştıran ve rahatlatan seslerini duymuşumdur; bu sesler içimde belli belirsiz bir melodi gibi yankılanmıştır.

Bunlar karakter zaaflarım ile onları giderme çarelerine ilişkin hikmetli öğütler ve değerli bilgiler sunan ve de okşamaları andıran fısıltı şeklindeki seslerdi. O anlarda beşer varlıklarına özgü zavallıklarımı unutmuş ve ötealemin sinesinden ellerini uzatarak yerküre etabını aşmama yardım etmiş olan görünmez dostlarımı bir gün görme ve bütün sevdiklerimle birlikte onlara ışıklar içinde kavuşma umudunun tadını çıkarmışımdır. Benliğimin en güzel yanı ve de hayranlığımın ve sevgimin nişanesi mesabesindeki şükran yüklü düşüncelerimin Esirgeyici Ruhlara erişmesini dilerim.Ruh Tanrı’dan gelmiştir ve kendi elleriyle oluşturdu*ğu o muazzam kader çevrimini (siklus) kat ede ede tekrar Tanrı’ya dönmektedir. Ne kadar aşağılara inmiş olursa olsun sonra er veya geç tekrar sonsuzluklara tırmanacaktır.


Leon Denis

Alıntıdır.