Platon da pedagojik problemlere ahlak felsefesi üzerinden çözüm arayan bir filozoftur. O eğitimi ve öğretimi ön plana çıkartmak suretiyle insanın kendi şuurunda yaşamasını sağlamayı amaç edinmiştir. Platon için insanın kendi şuuruna ermesinin tek yolu ise bilginin kendiliğinden doğuşuna yardım etmektir.

Platon'un eğitim felsefesinin en temel noktalarından birisi insanın aciz oluşu; ama eğitilebilir bir kabiliyet taşıdığı ve bu kabiliyetin de ancak toplumda ortaya çıkabileceği inancı ve anlayışıdır. Bu nedenle eğitimin sosyal içeriğinden bahsedilirken Platon'a gitmeden bir çözümleme yapmak çok eksik görülmektedir.

Platon "insanın insana ihtiyacı vardır insanı yeniden kurmak için insan gereklidir" diyerek manevi gelişmenin temelini insanlar arası ilişkilere dayandırmaktadır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf "Eğitim Sosyolojisi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma