Schopenhauer'in eserlerinde özellikle de "İstenç ve Tasarım Olarak Dünya"da ilk göze çarpan detay üslûbudur. Döneminde etkisi tartışmasız büyük olan Kant ve Hegel'in üslûblarına oranla çok daha yalın çok da açık ve net bir üslup ile kaleme alınmıştır Schopenhauer'in eser(ler)i.


Aynı zamanda üslûbuna aşırıya kaçacak derecede bir "açık sözlülük" damgasını vurmuştur. Bu ilk yayımlandıklarında eserlerin fazla ilgi toplamamasının başlıca nedenlerindendir; Schopenhauer fazlasıyla açık sözlü idi kesinlikle alçak gönüllü veya mütevazi değildi düşünceleri devrim niteliğindeydi ve zamanın belki de felsefi otoritesi olan Hegel için hiç de hoş lafızlarda bulunmuyordu.

Kant'ın "görüngüsel dünya üzerine algıladıklarımızın dışındaki gerçekleri kavrayamadığımız" fikrine katılmakla beraber vücutlarımızın görüngüsel dünyanın gerçek birer parçası olduğunu ve vücutlarımız yoluyla görüngüsel dünyanın gerçeklerine yaklaşabileceğimizi düşünüyordu. Zatenvücutlarımıza dair bilgilerimiz algısal olmaktan öte hislerimizden kaynaklanan içimizden kendiliğinden gelen bilgilerdir. Schopenhauer'e göre içimizdeki gerçeklik bilincimiz tarafından bastırılır. Fakat bastırılan bu bilinç dışı gerçekler (istenç) özellikle sanat yoluyla kavramsallaştırılmadan sözcüklerle kısıtlanmadan yeterli oranda dışa vurulabilir.

Schopenhauer'e göre bilinçdışı gerçekler yani istenç bilincin altında bastırılmış bir şekilde mevcuttur. İstem hayatî bir güçtür; ayak direyen zorlayan. Her türlü eylemimizin kökü bastırılmaya çalışılan veya dışa vurulmaya çalışılan bir istence dayanır. İstenç bütün doğada bulunan doyumsuz hayatî güçtür. Schopenhauer her türlü duygu durumunu istenç kavramıyla açıklayabiliyordu.

Acı çekmek istencin amacına giden yolun engellenmesi iken mutluluk ve sevinç istencin başarıyayani amacına ulaşmasıdır. Bilinç dışılığı istenci Schopenhauer'in kendi sözleriyle tanımlarsak: "Bilinç dışılık her şeyin başlangıçtaki ve doğal durumudur dolayısıyla aynı zamanda bir temeldirki ondan belli varlık türlerinde en yüksek olgunlaşma olarak bilinç doğar. Bu yüzden bilinç dışılık daima baskın olmaya devam eder."

Açıkça görüldüğü gibi bugünkü düşünce ve bilim dünyasının temelinde yatan bir çok görüşün temellerini atan ilk kişi Schopenhauer'di. Özellikle Freud'e ve dolayısıyla psikoanalize olan katkıları kuşkusuz çok büyüktür.

Schopenhauer'in özellikle hayat ve varolmak üzerine düşünceleri genel karamsarlığından çok daha amansız bir karamsarlığa sahiptir. Bu yüzdendir belki de hayat üzerine olan karamsar düşünceleriyle çok ünlüdür. Aynı zamanda fazlaca ünlü olduğu bir konuda insansevmezliği idi.

İnsanlara "iki ayaklı hayvanlar" diye hitap edişinden insansevmezliği fazlasıyla aşikârdır. Ayrıca o insansevmezliği ve kişinin kendisini insanlardan izole etmesini eksiklikten öte bir erdem olarak görmekteydi. Zaten Schopenhauer'e göre erdemli ve olgun bir insan başkalarından hiçbir şey istemeyecek kadar tamamdır kendi kendine yeterdir bu yüzden de insanlarla birlikte olmaya veya onlarla çeşitli ilişkiler kurmaya gerek görmez.

Schopenhauer'in kadın hayat ölüm ve cinsellik üzerine bir çok farklı görüşü vardır. Her biri hem biri önemli ve düşünce serüvenimize damga vurmuş görüşlerdir.Alıntı