Yaşadığımız modern çağın yansısı olarak modernizm ile zihni doldurmanın bilgiyi yüceltmenin erdemli bir şey olduğunu doğru kabul ettik.

Russell’ın dediği gibi bilgi iktidar demekti bu iktidarın sahibi olmak için de rekabet ve görüngüler evreninde bilgili olma erdemi yüceltildi. Bu sonsuz bilgi eklemlenmesinin geldiği yer bilmemenin doğal erdemine saflığına ilk olma haline ulaşmaya çalışmak.

Çocuk zihninin şaşkın ve meraklı tanımlamayan kategorize etmeyen yargılamayan bilinç yapısına tam olarak mümkün olmasa da anlamaya ve ulaşmaya bir yol yöntem bulmaya çalışmak. Locke “zihin boş bir levha” dır diyor insan doğduğunda.

Antik Yunan’da “matematik bilmeyen bu kapıdan giremez” gibi bir önerme de şimdi zihni “zihin boş bir levhadır” haline getirmek edimi oldu.

Locke’a göre insan doğduğunda boş bir zihin ile doğuyor deneyim ve yaşantı ile o zihni dolduruyor sonra.


Somut olan daha önemli ise ve doğuştan saf-boş bir zihinle bu dünyaya bırakıldığımızı düşünüyorsak tüm yaşantımızı kendimiz kendi deneyimlerimizce tanımlıyor olmamız muteber gibi görünüyor.


Aziza La'Ra Kuğu