Platon ise doğduğumuzda bazı özsel bilgilerle doğuyoruz diyor. Tanrı’dan yaratıcı tarafından dünyayı anlamamızı sağlayan bir form ile doğuyoruz. Bunu bir mağara metaforu ile ifade ediyor.

İnsanlar mağarada gölgelerini görmekte gerçekte ışığı fark etmemektedir ışık dediği Tanrısal olan içimizde saklı olan araştırma ile bulabileceğimiz özsel bilgidir. Platonca bir yoldan gidelim:

Mağara evrendir varoluşun anlam dünyasıdır özdür karanlıktır Gaia’dır doğurgan olan dişil olandır. Gölge kavramlardır zihindir oluşturulmuş olandır ve kaybolacak olandır yanılsamadır ışığın oyunudur hakikati perdeleyen sözcüklerdir aynı zamanda hakikatin anahtarı olan anlamlardır sözcüklerdir dağılıp gidecek olan varoluştur daima yeni gölgelerle biçimlenen.

Işık ise özdür varlıktır varoluşa daima yol gösteren özselliğin ta kendisidir insan ancak özsel olana doğru çekilir o da hakikattir.


Aziza La'Ra Kuğu