Nicel Nedir?

Nicelikle ilgili.

Niceliksel deyimiyle anlamdaştır ve nitel deyimi karşılığında kullanılır. Bilim nitel olanın nicel olana dönüştürülmesiyle gelişmiştir. Örneğin Aristoteles fiziği niteldir benzerlik ve başkalıkların betimlenmesine dayanır; Galile fiziği niceldir bütünle parçaların matematiksel oranlarına dayanır. Örneğin gökkuşağı Descartes’e göre niteliksel bir olaydı bunun bilimsel nedeninin anlaşılması ölçülebilmesiyle (eş deyişle nitel bilginin yerine nicel bilginin getirilmesiyle) gerçekleşti.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu