Mutçuluk (Eudaimonizm) Nedir?

İnsan davranışlarının mutluluk isteğiyle belirlendiği görüşüne dayanan törebilimsel akım. Antikçağ Yunan felsefesi çoğunlukla bir mutçuluk felsefesidir. En üstün iyi mutluluktur. Sokrates'e göre en üstün iyi olan mutluluk töresel mutluluktur ki bu da bilgiyle elde edilir. Bilgiyle erişilen mutluluk bilgenin mutluluğu Sokrates'ten sonra hemen bütün Yunan düşünürlerince olduğu gibi kabul edilmiş bir temadır.

Örneğin hazcı Aristippos'a göre gerçek haz sürekli olandır sürekli olan hazza da bilgelikle varılabilir. Epikuros'a göre gerçek mutluluk erdem yoluyla varılan bir çeşit yüksek duygusuzluk halidir. Erdem bilgeye kendi mutluluğuna yarayan her şeyi yaptıran kendi mutsuzluğunu doğuracak her şeyden de kaçınmasını sağlayan bir davranıştır. Stoacı Zenon da aynı kanıdadır en yüksek erdem mutlu yaşamaktır buna da bilgelikle varılır bilgelikse doğaya uygun davranmakla gerçekleşir. Bir bakıma bütün öğretiler mutluluk amacını taşımaktadırlar. İnsan çeşitli öğretilerle mutluluğa erişmenin yollarını araştırmaktadır.

Mutluluk hemen bütün öğretilere göre iyi yaşama anlamındadır. Toplumsalı bireysele indirgemek mutluluk koşullarını her zaman ve her yerde aynı ve geçerli saymak gibi güçsüzlüklerine karşın mutluluğu ölümden sonraya aktaran dinsel anlayıştan çok daha bilimsel olan mutçuluk anlayışı insanları bu dünyada mutlu kılmanın yollarını aramak gibi üstün bir güç taşır. Fransız maddecileriyle İngiliz yararcıları ve Amerikan pragmacıları bütün idealist yanılgılarıyla birlikte temelde mutçuluk anlayışından yola çıkmışlardır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu