Karşıtların Birliği ve Savaşımı Yasası Nedir?

Doğada toplumda ve bilinçte tüm nesneler olaylar ve süreçler içlerinde bir karşıtlık (eş deyişle eytişimsel iç çelişki) taşırlar bu karşıtlık tüm devim ve gelişmenin kaynağıdır. Bu karşıtlıklar hem bir ‘birlik’ (biri olmadan öbürü de olmaz) hem de bir ‘savaşım’ (biri öbürünü sürekli olarak dıştalar) içindedirler birbirlerine geçişirler (biri öbürünü sürekli olarak alt etme onun yerine geçme eğilimindedir). Doğa toplum ve bilinç bu evrensel yasayla işler ve gelişir. Gelişme bu savaşım sonucu birliğin ortadan kalkıp yerine yeni bir birliğin doğması demektir. Bundan ötürüdür ki karşıtların birliği ‘geçici’ (eş deyişle göreli ilineksel ikincil) karşıtların savaşımıysa ‘sürekli’ (eş deyişle saltık temel birincil)dir. Bu yasadan ötürüdür ki ‘eski’ daima yerini ‘yeni’ye bırakır. Doğada örneğin yumurta bu yasayla civciv olur toplumda örneğin feodalite bu yasayla anamalcılık (kapitalizm N.) olu bilinçte örneğin bilgi bu yasayla ilerler. Devim ve gelişme karşıtların savaşımının sonucu olduğundan bu yasaya ‘eytişimin özü’ denir. Her nesne olay ve süreçte eytişimsel birlik ve savaşım içseldir hiçbir dış etkiyi gerektirmez eş deyişle dışsal bir etkinin sonucu değildir. Kaldı ki ‘eytişimsel’ deyimi daima ‘içsel’ olanı dile getirir; örneğin bir meyvenin ağaçtan koparılması mekanik bir devim kendiliğinden olgunlaşıp düşmesi eytişimsel bir devimdir. Karşıtların birliği ve savaşımı yasası devimin ve gelişmenin kendiliğindenliğini dile getirir.

(karşıtların birliği ve savaşımı dışta da geçerlidir nesneler kişiler toplumlar düşünceler vb. birlikte ve savaşım halindedir ayrıca içsel olanla dışsal olan da birlikte ve savaşım halinde sürekli etkileşirler N.)

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu