Genel Varlık Kuramı Nedir?

Varoluşçuların kendi felsefelerine verdikleri ad.

Oysa varoluşçuluğun temel savı "varlık vardır" değil "ben varım"dır. Tersine Heidegger'in açıkça dile getirdiği gibi bireysel varlık yoksa o bireysel varlığın çevresinde başkaca hiçbir varlık da yoktur. Gerçekte varoluşçuluk tekbencilik ve bilinemezcilik felsefesidir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu