Biçim Nedir?

Sınırlanmakla belirlenmiş özdek ya da uzay.

Antik Çağ Yunan felsefesinde biçim kavramı ilkin Anaksagoras felsefesinde önem kazanmıştır. Anaksagoras'a göre biçim evrensel oluşmada düzenlenmemiş özdek (Yu. Khaos) karşıtı olarak düzenlenmiş özdek (Yu. Kosmos)'tir. Aristoteles ünlü eidos (biçim) kavramının düzenleyicilik ve yetkinleştiricilik anlamlarını Anaksagoras'tan almış olsa gerektir. Aristoteles deyimi nesnenin niteliklerinin tümü anlamında ve özdek'le içerik karşıtı olarak kullanmaktadır. Ona göre ilk özdek (Yu. Prota hyle) biçim'sizdir ve sadece bir güç (Yu. Dynamis)'tür; onu dim (Yu. Energeia)'e geçirip gerçekleştiren görünümlü ve yetkin kılan biçim (Yu. Eidos)'dir. Biçim özdeğin gerçekleşmesidir gerçek olmayanın gerçek haline geçmesidir. Biçimsiz olan özdek biçile gerçekleşmektedir. Eş deyişle kumaş biçimlenerek pantolon ceket perde masa örtüsü olmaktadır. Evrendeki her varlık biçim kazanmış olan bir özdektir. Demek ki her varlığın bir özdeği bir de biçimi vardır. Özdek güç halinde bulunan biçimdir. Demek ki her varlık kendinden daha yetkin olan varlığın özdeği ve her yetkin varlık kendinden daha az yetkin olan varlığın biçimidir.

Eytişimsel özdekçi mantıkta biçim içeriğin (öz'ün) yapısıdır ve yüzyılımıza gelinceye kadar sanılageldiği gibi onun karşıtı değil tersine onun sıkıca bağımlısıdır. Biçim ve içerik (öz) ancak birlikte varolabilirler biçimsiz öz olamayacağı gibi özsüz biçim de olamaz. Bu bağımlılıkta içerik (öz) temel biçim ikincildir. Çünkü belirleyici olan özdür özün çelişkileri onu geliştirirler gelişen öz de yeni değişimlerine göre biçimini etkiler ve değiştirir. Biçim öz tarafından meydana getirilmekle beraber yaratıcısıyla (öz'le N.) karşılıklı etki ilişkisi içinde bulunur bu etkisiyle özünün gelişmesini hızlandırır ya da engeller. Aynı öz çeşitli biçimlerde gelişebildiği gibi aynı biçim çeşitli özleri yapılaştırabilir. Eytişimsel özdekçiliğin bu konuda ortaya koyduğu çok önemli bir bilgi de biçim'in özsel bir dışlık değil özün iç yapısını temsil ettiği ölçüde onun gerçek bir parçası oluşudur.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu