Beniçincilik Nedir?

Her şeyi kendi benliğine indirgeme eğilimi.

Felsefede insanın kendisini evrenin merkezi kılmak ve görmek eğilimi olarak kullanılmaktadır. Örneğin egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) bu anlamda bir beniçinciliktir. Beniçinciliği bir insanın kendisini değil de insan denilen varlığı evrenin merkezi sayması anlamında kullanılan insaniçincilik (antroposantrizm)le karıştırmamalıdır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu