Bencilik Nedir?

İng. egoism

İnsanın bütün çevresini kendi yararına uydurma isteği.

Bencilik başkalarının zararından sevinç duyma olmadığı gibi insanın kendi benliğini büyütme duygusu da (egoizm) değildir. ruhbilime göre bencilik korunma içgüdüsünden doğar. Toplumsal eğilimin temeli de dayanışma ortaklaşma yardımlaşma gibi bencilik gerekleridir. Özgecilik ancak toplumsal içgüdünün gelişmesi sonunda belirir. Bencilik bireyin özgecilik toplumun ürünüdür. Ancak özgeciliğin gelişebilmesi toplum koşullarına bağlıdır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu