Niçin hastalıklarınız o kadar çoktur. Çünkü vermiyorsunuz. Neyi mi?Aldıklarınızı; almak zorunda olduklarınızı vermek zorundasınız kionlarla da başkaları geçinsin ve tekamülünü tamamlasın. Tamamlanan varlık vericiliğini devam ettirir.

Vericilik onun tabiatı icabıdır.Almadan verilemez. Vermek zorunda olan verecektir. Onu siz durduramazsınız. O verecektir. Vermek onun yaşantısı ve kaderidir.Vermeyen vermekle mükellef olduğu halde vermiyen ergeç yok olur; başka verenlere iltihak eder ve onun bir parçası bir rükünü [uydusu olur] olur kendi benliğini yitirir veren içinde erir. Vermek ve almak kaderin tabii icabatındandır. bu tabii icabı bozmayınız.Bozarsanız siz de bozulur ve hasta olursunuz.

Hastalık mikrop [Mikroplar bünyede ve çevrede daima vardır. Onlardan hangisinin aktif hale geçmesine neden olursa o hastalık belirir.]işi sayılmaz. Hastalık mikrobu davet eden bir zeminle başlar.Bizatihi bir mikrop bu zemini bulmadıkça üreyemez. Üreyemedikçe debüyüyüp vücuda yayılamaz. Münferit kendi başına yabancı bir varlık olarak vücudun bir köşesinde sürünür gider ve yok olur; daha doğrususağlam hücreler tarafından massedilir yenir ve faydalı gayelere hizmet eden bir unsur olur. Hastalığın zemini hazır ise istediğiniz kadar ilaç ve tedavi görün mikrop vücuda yayılacaktır ve ergeç tesirini gösterecektir. Önce zemini yok etmelisiniz. Mikropları öldüren ilaçlar zemine tesir edemez. Kainatta sonsuz mikrop kaynakları vardır.

Yine bir gün onların istilasına uğrarsınız. Onları defetmek zemini düzeltmekle dimağı ve ruhu temizlemekle mümkündür.Dimağ Yaradan' dan aldığı güçle sakat ve rahatsız zemini düzeltirtakviye eder ona kuvvet ve kudret aşılar. Bu kuvvet ve kudretkendine gelen mikropları absorbe eder onu kendinden uzaklaştırıryeter derecede uzak mesafede tutar. Mikroplar içinde yaşayan insanları bağışıklık kazanması dediğiniz durumun mekanizması budur.

Yoksa hücrelerin mikroplara alışması bahis konusu olmaz. Mücadele gücü hücrede vardır. Hücre iç yapısı itibarıyle müstakil bir varlıktır. Ruhu şahsiyti ve mistakil bir yaşantısı olan bir varlıktır. Bu varlık yaşamalıdır tabii ömürünü sürmelidir. Bu tabii ömrü sürerken onu koruyacak olan idareci yüksek seviyedeki ruhunuzdur. Ruhunnuz binlerce kainata hükmetmektedir. Hücrelerbirer canlı varlık olmaları hasbiyle birer ruh sahibidirler. Onlarınbu ruhu idareci ruhun emri altındadır. Onlar idareci ruhun otoritesine mutlak surette itaatkardırlar. Onları isyana sevketmekhastalık yolunu açmak demektir. İsyan ruha ve vücuda zararlı unsurları musallat etmek demektir. İsyan bu tasallutla başlar. Ruha musallat olan şeytan ve onun yanıltıcı fikirleridir. Vücuda musallat olanlar ise yine şeytan işi olan içki habaset ve keyif verici diye isimlendirdiğiniz içkiler ve düzensiz gıda topluluklarıdır. Afyonesrar ve benzerleri vücudun düşmanlarıdırlar. Vücut vasıtasıyla ruha hükmeden habis duygular ve kuvvetler toplamıdır. Sigara tütün bir
hayır değildir zararı mutlaktır.

ALINTIDIR.