- Gerçek bazılarımızın onsuz yaşayamayacağı bir yanılsamadır

- Kişioğlu da ağaca benzer ne denli yükseğe ve ışığa çıkmak isterse o denli kök salar yere aşağılara karanlığa deliliğe kötülüğe.

- Kolay yaşamak istiyor musun ? Sürüde kal ve sürü sevgisi uğruna kendini unut.

- En insancıl davranış nedir? -Birisinin utanmasını önlemek.

- Ey ulu yıldız!

Aydınlattıkların olmasaydı neye yarardı mutluluğun

- Düzlükte kalma çok yükseklere çıkma. Dünya en güzel yokuşun yarısında görülür.

- Derin insanlar da derin kuyular gibidir: İçlerine düşün nesne dibe uzun zamanda varır. Beklemekten yana ötedenberi sabırsız davranan seyirciler bu insanları duygusuz ve haşin –çoğu zaman da cansıkıcı –bulurlar...

- Bir insanın yüksekliğini görmek istemeyen kimse kendinden aşağı ve üstünkörü olan her şeye daha dikkatle bakar -Bu bakışla da kendini ele verir.

- Her alışkanlık elimizi daha becerikli aklımızı ise daha beceriksiz hale sokar.

- Ümit kötülüklerin en kötüsüdürçünkü işkenceyi uzatır.

- Siz ne kadar yüksege çikarsaniz asagidakiler sizi o kadar küçük görür.

- yaşamın kıyısına yaklaşanlar onu daha iyi tanırlar.

- niceleri kendi zincirlerini çözemezler de dostlarının azatçısıdırlar...

- hiç kimsenin bir şeyi sırf başkası için yapmadığını göreceksiniz.insanın bütün eylemleri kendisine yöneliktirbütün hizmetleri kendisine hizmettirbütün sevgisi kendini sevmesindendir.......

- Ölümün geliyor olması yaşamın değerli olmadığı anlamına gelmez.

- Size 'Gül Bahçesi vadetmiyorum ' ...Yaşadığınız toprakların çorak olduğunu söylüyorum.

- aslında verir gibi yaparak hediyeyi kendiniz almaya çalışanlardan mısınız?

- İnanç doğru olanı bilmek istememek demektir.

- en yüce dağlar en derin denizlerden çıkmıştır;en derin acılardan doğar en derin sevinçler.

- ceza insanı eğitmezsadece evcilleştirir.

- bana yalan söylemiş olman değil artık sana inanmamam sarsıyor beni.

- Sürekli öğrenci kalan öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir.

ALINTIDIR.