İTİBAR MI? KARAKTER Mİ?

İtibarı içinde yaşadığın ortam belirler ;
Karakteri inandığın doğrular...

İtibar sandığın şeydir ;
Karakter olduğun şey...

İtibar fotoğraftır ;
Karakter ise yüz...

İtibar dışardan gelir ;
Karakter içerden...

İtibar yeni bir topluluğa girdiğinde sahip olduğundur;
Karakter giderken elinde olan...

İtibarın bir anda olur ;
Karakterin ömür boyunca...

İtibarın bir saatte öğrenilir ;
Karakterin bir yılda açığa çıkmaz...

İtibar mantar gibi büyür ;
Karakter sonsunza kadar sürer...

İtibar zengin veya fakir yapar ;
Karakterse mutlu ya da mutsuz.

İtibar insanların mezar taşına kazıdıklarıdır ;
Karakter meleklerin TANRI huzurunda senin için söyledikleri...

William H.Davis.