“Sizler kadının kapanmasını istedikçe herkeste onu görme isteğini kamçılamış olursunuz. Bir erkek gibi bir kadının da yüreği iyiyse sen hangi yasağı uygulasan da o iyilik yoluna gidecektir. Yüreği kötüyse ne yaparsan yap onu hiçbir şekilde etkileyemezsin"

Asırlar önce bu fikirleri yeşerten ve evrenselleştiren bizbugün nelerle boş kafa yoruyoruz.

Nelerle suçluyoruz biribirimizi.? Üstünlüğümüze ne kadar hayranız?

Bu ay okuduğum bir bilim dergisinde hücre ve gen teknolojileri o kadar gelişmekteki insan "sonsuz yaşamın " peşinde.

Binlerce yıl sonra hala Gılgamış gibi.Yaş ortalamasının uzayacağı ise kesin.

Ama bazende düşündürüyor.Şu kısacık yolculuklarda anlaşamayan ve gülümsemeleri birbirimizden esirgeyen bizlertutki sonsuz yaşamda bu "sıkıcılığa" nasıl tahammül edeceğiz?

Gene mevlana ile bağlayalımiyi hafta sonları herkese

" Mezarımızı yerde aramayınız bizim mezarımız bizi sevenlerin gönlündedir."

ALINTIDIR.