Hayat daha doğrudur seni aklının aldatabileceğinden
Ya da daha esrarlıdır deliliğinin açığa çıkardığından
Daha engindir hayat yitirmektenaha yücedir edinmekten
Ama güzelliktir yaşamanın herbirinden daha çok olan

Gelecek zamanlar eskimiş;geçmiş zamanlar henüz doğmamış
(burada daha azı hiçbir şeyin daha çoktur herşeyden)

birbirimiz içiniz:öyleyse
sevinyaslanırken geriye doğru kollarıma
çünkü hayat bir satırbaşı değildir

Ve ölüm de sanırım ayıraç değil

(E. E. Cummings'den bir kolajdır.)


ALINTIDIR.