Düşünce… Beynimizde oluşan basit sinyaller… Elektrik akımı… Bu üç kavram birbirinden pekala uzak gibi görünebilir ama işte bu üç kavramın birbirleriyle bağlantı kurulması sonucu bir hayal gerçekleşmek üzere. Henüz ilk çalışmalar sonuçlansa da gelecekte kuşkusuz insanoğlu düşünce yoluyla hareket kabiliyetine sahip olacaktır. Özellikle felçli hastaların kollarını bacaklarını hareket ettirebilme olanakları doğmuş olacak televizyonumuzu düşünerek açıp kapatacağız ya da televizyon kanalını bir uzaktan kumandaya bağlı kalmadan değiştirebileceğiz yine bir engelli düşünce gücüyle tekerlekli sandalyesini kontrol edebilecek ve daha birçok örnek verilebilir. Düşündüğümüz zaman bunların hepsi birer hayal idi değil mi? Ya yakın gelecekte?

Bilim insanları yaptıkları çalışmalarıyla bir bakıma öte bilimde (metafizikte) kalmış birçok olayı yapılabilir uygulanabilir hâle getiriyorlar.

Öte bilimden kasıt ortaçağ da uzaya yolculuk etmenin bir öte bilim benzeri bir olay olduğu düşünülürse şimdi ortada bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden bir anlamda telekinezi de yine bilim insanları yoluyla gerçeklik olarak karşımıza çıkacak. Ancak elbetteki tam anlamıyla değil! Çünkü telekinezi ile ifade ettiğimiz kavram herhangi bir araç kullanmadan sadece insanın düşünce iradesiyle bazı şeylere etki edebilmesidir. Oysa bilim insanlarının düşünce yoluyla hareket etme üzerine yaptığı çalışmalar apayrı ancak ortak benzerlik düşüncedir.

Düşüncenin beyin sinyallerinden ibaret olduğundan yola çıkılarak beyin sinyallerinin de elektrik akımı olması vasıtasıyla beyinlerimize entegre edebileceğimiz mikro -yani çok küçük- devreler ile etki etmek istediğimiz nesneyi kontrol edebilir hareket ettirebiliriz. Daha doğrusu bunu yapabileceğimizi öngörüyoruz. Nitekim de son birkaç yıldır haber olarak okuduğumuz sonuçlanmış pek çok çalışma bu öngörüleri doğrular durumdadır. 2008 yılında ABD’de yapılan bir çalışmada maymunlara takılan robot kolların düşünce gücüyle maymunlar tarafından hareket ettirilmesi planlanmıştır ve başarılı da olunmuştur. Çalışma içerisindeki maymunlar yiyeceği tutmak ve yemek gibi robot kolu ile yapabileceği faaliyetleri düşünce yoluyla gerçekleştirmişlerdir. Aslında burada asıl denenmek istenen bir robot kolu yani biyolojik olmayan bir yapıyı düşünce yoluyla kontrol edebilmektir. Ki bu çalışma ile de bu sağlanmıştır. Şimdilerde ise başka çalışmalar da var. Daha geçtiğimiz hafta yayınlanan bir haberde düşünce yoluyla tekerlekli sandalyenin kontrol edilebileceği bilgisi veriliyordu.
Düşünce yoluyla hareket üzerine yapılan çalışmalar aslında beynin aktivitelerini araştıran çalışmaların uygulama alanı olarak görülmektedir. Nitekim bilim insanlarının odak noktası beyindir. Beyin hâlâ gizemini koruyan bir biyolojik yapıdır. Bilim insanlarının asıl amaçları beynin nasıl çalıştığını aktivitelerini fonksiyonlarının nasıl olduğunu anlamaktır. Belki de bu işlevlerin nasıl olduğunun anlaşılmasında daha herşeyin başında olduğumuzu söyleyebiliriz. Ne var ki çalışmalar devam ediyor ülkemizde yetersiz düzeyde olsa da…

Düşünce yoluyla hareket konusunda sona gelirsek (şimdilik) bilim insanları beyinden gelen sinyalleri anlayarak yani hangi sinyalin neye işaret olduğunu hangi işlevi veya isteği yerine getirmeye yaradığını anlayarak düşünce yoluyla çeşitli araçları nesneleri kontrol etmeye çalışıyorlar. Burada ifade etmek gerekirse önce beynin dilini anlamak gerekiyor sonra o dili kullanarak bilimi ve teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmuş olunuyor. Bu dil yeterince çözülmeye başlandığında beynimizin içinde yer alacak mikro devreler yoluyla bizler çevremizdeki kontrol etmek istediğimiz pek çok aracı örneğin klavyeyi televizyonu kontrol edebileceğiz. İşte geleceğimizle ilgili çarpıcı konulardan biri…

Yeni ufuklara bakarken bilimin doğru şekillerde kullanıldığında aslında insanlık için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu görebiliyoruz.

Gökhan Atmaca

ALINTIDIR.