İnisiyasyon kelimesi kök olarak Lâtince "initiatio"dan gelir. Fransızca'da ve İngilizce'de "initiation" olarak geçer. Osmanlıca karşılığı "tedris irşat"; Türkçe anlamı ise "öğretme doğru yolu gösterme" şeklindedir.

İnsanlık tarihi boyunca oluşmuş birtakım eski gelenekler vardır. Bunlar genellikle ezoterik (içrek gizli) yapıdadırlar. İnisiyasyon; bu ezoterik bilgilerin bunları öğrenmeye talip olanlara yani "inisiye"lere "inisiyatör"ler tarafından birtakım özel şartlara bağlı olmak kaydıyla aktarıldığı merkezlerdeki eğitim biçimidir.

Bu eğitimin ezoterik olması bilinenlerin herkese açıklanmamasını gerektirmektedir. Pek çok şeyler gizli tutulur herkese söylenmez. Bunlar ancak bu eğitimi alabilmeye lâyık olan sınırlı sayıda kişiye (inisiyeler) açıklanır. Bu ana prensiplerden biridir. İnisiyasyon sadece bazı sırların öğretilmesinde izlenen yöntemlerden merasimlerden ibaret değildir. İnisiyatör inisiyeyi gayet kontrollü bir şekilde yetiştirir. Ona belirli uygulamaları yaptırır birtakım imtihanlardan geçirir. Kişilerin bu imtihanlar sırasında yaşamış oldukları haletler de inisiyasyonu meydana getirmektedir.

İnisiyatik öğretilerde temel olarak üç esas konu vardır: Tanrı İnsan Doğa. Diğer tüm konular bunlar arasındaki ilişkilerin derecelerinin ve niteliklerinin araştırılmasıdır.ALINTIDIR.