İnsan beyni bilinen en gelişmiş bilgisayardır. Beynin kapasitesi saniyede 4 milyar bit veri isleyebilmekteyken bizim bilincimiz sadece 2 bin bit veriye eşdeğerdir. Beyin fiziksel ve enerji bedenleri düzeyinde dengeleyen ve

kontrol eden es zamanlı ve bütünleşik çalışan programları barındırmaktadır. İnsan beyni; bu programlar kimyasallar sinir sistemi ve enerji sistemi aracılığı ile tüm anahtarları elinde tutmaktadır. Beyindeki programlardan biri bedensel yasam surecinde sadece 2 kez aktif olup elektriksel anahtarlama sisteminin çalışmasına benzer şekilde insanin bir bilinç düzeyinden diğerine geçiş yapmasını sağlamaktadır.
Bebekler doğumdan itibaren Tanrısal Bilince bağlıdırlar. Yeni doğan bir bebeğe baktığımızda bir kişilik veya ego yoktur sadece ham maddesi sevgi olan bir varlık görürüz. 2 yaş civarlarına gelen çocuğun beynindeki ilgili program aktif olarak unutma sureci ile Tanrısal Bilinçten kopmayı başlatır ve zihin bağlantısını kurar. Egonun oluşumu ile bireysellik deneyimi başlar. Zihin bağlantısının ve egonun çok önemli bir görevi vardır: “Kişiye dünyada yaşamayı öğretmek”! Zihin öğrenme sürecini başlatmak için kişiye “Öğren öğren gideceğin yere öğrenerek ulaşacaksın” der. Çocuk beyninin içinde duyduğu zihnin sesini kendisinden ayırt edemez ve öğrenmeye başlar.Çocuk ergenlik çağını da içine alan 175–18 yaşına kadar zihin bağlantısı ile yaşar. Dünyada yaşamayı öğrenmiş artık bir yetişkin olan kişinin beynindeki program tekrar aktif hale geçer ve zihin bağlantısından Tanrısal bilince geçiş sürecini yani hatırlama sürecini başlatır. Artık tekrar doğal hali olan Tanrısal bilince bağlanan kişi istediği anda bahşedilmiş bir hediye olan zihni tüm mükemmelliği ve egonun sınırlamaları olmadan kullanabilmekte ve "Olanı Olduğu Gibi Deneyimlemektedir".

Tabiî ki bu durum Kali Yuga “Karanlık Çağ” öncesinde geçerliydi.
Kali Yuga’nın insanlık üzerindeki en önemli etkilerinden biri bu programı etkilemiş olmasıdır! Programın etkilenmesi sonucu 175–18 yaşında doğal hali olan Tanrısal Bilince geri dönemeyen kişi hatırlayabildiği tüm yaşamı boyunca dünyasal öğrenim sürecinde yani zihin bağlantısında takılı kalmaktadır. İçindeki zihnin sesini kendisinden ayırt edemeyen kişi için öğrenme süreci sonsuz bir döngü halini almaktadır. Kişi içinde duyduğu ses doğrultusunda varmayı hedeflediği noktaya öğrenerek ulaşabileceği yanılsamasıyla hep daha fazla şey öğrenmek için uğraşır. İnsanlığın tüm çilesi bu süreçte oluşan algı ve yargıda yatmaktadır. Bu durum; Kali Yuga süresince bir kısır döngü halinde tüm enkarnasyonlarda yaşanmakta ve doğal halin özlemiyle “Aydınlanma” olgusunu ve ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Peki aydınlanma nedir? En basit haliyle aydınlanma; öze dönüştür. Öze dönüş kişiyi yaşadığı illüzyondan çıkarır. Kişi olanı olduğu gibi deneyimlemeye başlar. Bu noktada deneyimleyen deneyimlenen ve deneyim birdir.
Alıntıdır...