John Locke klasik bir deneyci filozof örneğidir. Locke bilginin özelliği ve kaynağına ilişkin "İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme" adlı kitabında zihni "üzerinde hiçbir yazı bulunmayan hiçbir tasarıma sahip olmayan beyaz bir kağıt"a benzetmiştir. Peki zihin bu tasarımları ve düşünceleri nasıl elde etmektedir? Locke bu soruya "deneyden gelir" diyerek cevap vermektedir.

Locke zihni deney öncesinde içinde hiçbir şey bulunmayan boş bir levhaya (tabula rasa) benzetir. Ona göre bilginin bütün kaynağı deneyde gözlemde ve duyuların kullanımıyla zihne gelen verilerde bulunmaktadır. Başka bir deyişle Locke için "insan zihninde doğuştan gelen hiçbir bilgi mevcut değildir" ve her bilginin kaynağı ve aracı deneydir. Felsefe terminolojisinde kaynağı deney olan bilgilere "a posteriori bilgiler" denilmektedir. Yani Locke'a göre bütün bilgiler "a posteriori"dir.

İşte deneycilik bilginin kaynağını ve sınırlarını tamamen deneye ve deneyime indirgeyen hiçbir bilginin insan zihninde doğuştan var olmadığını kabul eden felsefi düşünce sistemidir.