Karl Jaspers: "Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir."

Sokrates: "Felsefe neleri bilmediğini bilmektir."

Platon: "Doğruyu bulma yolunda düşünsel (idealist) bir çalışmadır."

Aristotales: "İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe."

Epikuros: "Mutlu bir yaşam sağlamak için tutarlı eylemsel bir sistemdir."

Augustinus: "Felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle gerçek din özdeştir."

Anselmus: "İnanılanı anlamaya çalışmaktır."

Abaelardus: "İnanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır."

A. Thomas: "Tanrıdır konusu tanrının kanıtlanmasıdır."

Campanella: "Eleştiridir."

F. Bacon: "Deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerinde düşünmektir."

T. Hobbes: "Felsefe yapmak doğru düşünmektir."

Descartes: "Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir felsefeyi kesin bir bilim yapmak için."

Spinoza: "Felsefe genelleştirilmiş bir matematiktir."

Leibniz: "Gerçekte doğru olanı algılamaktır. Felsefe göklerden yere inerek beş duyuyla kavranan konularla ilgilenmelidir."

Locke: "Bütün düşüncelerimizin duyumlarımız ile gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır."

Condillac: "Felsefe duyumların bilgisidir."

Hume: "İnsan zihninin mahiyetini incelemektir.