Miletli ThalesZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος d. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] – ö. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]) Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] öncesi dönemde yaşamış olan Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] bir Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]. İlk filozof olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır. Eski Yunan'ın Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]lerinin ilkidir. Birçok kişi tarafından felsefe ve bilimin kurucusu olarak düşünülür. Elimize ulaşmış hiçbir metni yoktur. Yaşadığı döneme ait kaynaklarda da adına rastlanamaz ancak hakkındaki bilgiler Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] ve Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] gibi antik yazarlardan edinilir. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]'e göre Felsefe Thales'le başlamıştır.

Yedi bilgeler
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Kleobulos
Atinalı Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ispartalı Khilon
Miletoslu Thales
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Pittakos
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Bias
Periandrosso

Diogenes Laertios’un söylediğine göre Yedi Bilgeler Atina’da Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] civarında kuruldu. Thales Yedi Bilgelerin ilkiydi. Ona göre bilge kişinin ilk ödevi ‘kendini topluluğun hizmetine vermek’ tir.

Teorileri

Thales’den önce Yunanlılar doğayı ve dünyanın temel maddesini; mitoloji Tanrılar ve kahramanlarla açıklıyorlardı. Yeryüzündeki doğa olayları (depremler rüzgar vb.) tanrılarla bağdaştırılıyordu.
Thales hem suyu ana madde olarak düşünmesi hem de doğayı olguları birleştirerek açıklamaya çalışması bakımından önemli olmuştur. Doğa olayların nedenlerini insan biçimli Tanrılardan çok doğanın içinde aramıştır. Mitolojik açıklamalar ile ussal açıklamalar arasında bir köprü kurmuştur. Thales'den sonra öğrencileri Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] ve Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] de aynı çizgide ilerlemiştir.
Tanrısal güç

Her şeyin Tanrılarla (daimonlarla) dolu olduğuna inanmış olabilir. Ona göre dünyada Tanrısal olmayan hiçbir şey yoktur diye belirtilir. Tanrısal gücü mıknatıs taşındaki çekme kuvveti gibi bir hayat gücü (ruh) olarak yorumlamıştır. (Kimileri ruhun ölümsüz olduğunu söyleyen ilk kişinin o olduğunu düşünürler.)

Su maddenin ilk öğesi

Thales maddenin ilk öğesi (arkhe) olarak suyu ileri sürmüştür. İlk öğe olduğundan dolayı toprağın suyun üzerinde bulunduğunu ve dünyanın su tarafından taşındığını söylemiştir. (Dünya bir gemi gibi hareket ediyormuş ve suyun hareketliliği nedeniyle sallandığı zaman insanlar deprem oluyor sanıyormuş.)

Aynı zamanda Thales her şeyin temelinin meydana geldiği şey olduğunu düşünmüştür (Thales'e göre madde ile güç doğal bir bütündü ve henüz birbirinden ayrılmamışlardı ve temel maddede tanrısal yaratma gücü bulunuyordu.)
Astronomi

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]'a ve Eudemos'a göre (28 Mayıs M.Ö. 585'te gerçekleştiği kabul edilen) Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] önceden hesaplayıp haber vermiştir. Astronomi ile uğraşan ve gün dönümlerini önceden hesaplayan biri olarak ilk astronom olmuştur. Ayın son gününe 30. gün adını o vermiştir. Yılın içindeki mevsimleri de o bulmuş bir yılı 365 güne bölmüştür. Gölgemizin bizimle aynı uzunlukta olduğu zamanı gözleyerek Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] gölgelerine bakarak ölçmüştür. Aynı zamanda Nil nehrinin yükselmesinin rüzgara bağlı olduğunu bulmuştur (Etesios rüzgarları nehrin tersine eserek onun denize dökülmesini engelliyorlarmış ve sular da taşıyormuş.)